Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Španělský jazyk 4-1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U04L4502 Z 3 0P+2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Španělský jazyk 3-1 (U04L3502)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy španělského jazyka po gramatické a lexikální stránce, a to v každodenních životních situacích. Důraz je kladen na komunikační dovednosti (mluvení, porozumění, psaní). Nedílnou součástí je také seznámení se se španělskou kulturou a s kulturními odlišnostmi. Předmět je určen pro začátečníky/falešné začátečníky.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích, pravidelná docházka, teamová a individulání práce na projektu Mi álbum de viajes, průběžné odevzdávání zadaných krátkých písemných úkolů.

Z důvodů vyšší moci (např. pandemie) může prezentace projektu Mi álbum de viaje, která je součástí zápočtu, proběhnout online prostřednictvím MS Teams.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5133806.html