Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Právo

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U65C2301 ZK 3 2P+0C česky
Přednášející:
Jiří Kokeš (gar.)
Cvičící:
Jiří Kokeš (gar.)
Anotace:

Předmět Právo je zaměřen na seznámení studentů se základy práva a se základní problematikou určitých právních odvětví, jejíž znalost umožní posluchačům podrobnější studium korporátního práva, kterému bude, po úvodních přednáškách, věnována výrazná část semestru.

Požadavky:

Znalost přednášené látky v celém rozsahu a znalost právní úpravy, na kterou bude v přednáškách přímo odkázáno, vždy ve vymezeném rozsahu . K úspěšnému ukončení předmětu je student povinen složit zkoušku, která bude mít ústní a písemnou formu.

Osnova přednášek:

1.Úvod do práva, systém práva

2.Legislativní proces

3.Ústava, dělba moci, moc zákonodárná

4.Územně samosprávné jednotky, práva občana obce, správní řízení

5.Věci v právu

6.Subjekty práva

7.Úvod do obchodního práva, živnostenské podnikání

8.Veřejná obchodní společnost

9.Komanditní společnost, vklady, obchodní rejstřík

10.Společnost s ručením omezeným

11.Akciová společnost

12.Družstvo

13.Jednání za společnost

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost systému práva a znalost elementární právní úpravy podstatné pro subjekty práva, jako adresáty právních norem. Výsledkem studia by měla být také dobrá orientace v právní úpravě korporátního práva.

Studijní materiály:

Ústava ČR

Listina základních práv a svobod

z.č. 500/2004 Sb., správní řád

z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

z.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost DEJ:103

10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
103
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5127306.html