Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Projektový management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C2201 ZK 3 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Projektové řízení. Plánování projektu. WBS. Časové plánování v projektech (Ganttův diagram, CPM, PERT). Projektový tým. Role projektového manažera. Řízení rizik. Monitoring projektu.

Požadavky:

Aktivita na cvičeních, průběžný test, závěrečný test, týmová semestrální práce.

Blíže viz „Sylabus“ v systému Moodle.

Osnova přednášek:

Viz „Obsah“.

Osnova cvičení:

Viz „Obsah“.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy projektového řízení tak, aby mohli být právoplatnými členy projektových týmů či pracovat na pozicích asistentů manažera. V první řadě pro naplnění tohoto cíle budou studenti seznámeni se základy terminologie projektového řízení, plánování projektu. Budou znát metody plánování času a alokace zdrojů. V rámci týmového projektu projdou fázemi projektového týmu. Budou umět identifikovat klíčová rizika projektu a znát přístupy monitoringu projektu.

Studijní materiály:

[P] Doležal Jan a kol: Projektový management, Komplexně, prakticky a podle světových standardů, ISBN: 978-80-247-5620-2

[D] Chvalovský Václav: Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať, 978-80-7357-085-9.

[D] Adair, John: Vytváření efektivních týmů. Praha: Management Press 1994, ISBN 80-85603- 70-5.

[D] MATHIS, B. Prince2 for Beginners :Prince2 self study for Certification & Project Management. 2014.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5126806.html