Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Tepelná čerpadla

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15O015 ZK 4P+1C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s následující problematikou:

Způsoby transformace tepelné energie na vyšší teplotní hladinu. Tepelná čerpadla pracující s oběhem parním jak podkritickým, tak i nadkritickým. Pracovní látky pro tepelná čerpadla. Pohony tepelných čerpadel. Zdroje nízkopotenciálního tepla. Akumulace tepla.

Vazby mezi zdrojem a odběrem tepla. Problematika vytápění a ohřevu teplé vody tepelným čerpadlem. Využívání odpadních tepel u chladicích zařízení a plynových kompresorů.

Projektování systémů s tepelnými čerpadly. Ekonomické, energetické a ekologické aspekty provozu tepelných čerpadel. Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí včetně platné evropské legislativy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní literatura:

Petrák J., Petrák M.: Tepelná čerpadla. ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha 2004, ISBN 80- 01-03126-8

Doporučená literatura:

Odborné publikace vydávané:

- International Institute of Refrigeration, zejména knihy a časopis International Journal of Refrigeration, ISSN 0140-7007

- Svazem chladicí a klimatizační techniky, zejména Zpravodaj SCHKT, ISSN 1804- 2635

Odborná literatura doporučená přednášejícím podle zaměření doktorské práce

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5094406.html