Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Počítačové řešení tepelných oběhů v chladicí technice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15O014 ZK 4P+1C
Přednášející:
Miroslav Petrák (gar.)
Cvičící:
Miroslav Petrák (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s následující problematikou:

Vybrané statě z termodynamiky jednosložkových a dvousložkových soustav (soustavy v jedné a ve dvou fázích, tepelné diagramy, binární soustavy v chladicí technice).

Teorie oběhu parního (oběhy teoretické a skutečné, podkritické a nadkritické, základní pochody, oběhy vícestupňové a kaskádní).

Pracovní látky pro chladicí techniku (chladiva, teplonosné látky, vlhký vzduch).

Počítačové řešení provozních stavů v rámci celoročního provozu a optimalizace systému z hlediska investičních a provozních nákladů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní literatura:

- Petrák M., Petrák J.: Kompresorová chladicí zařízení a jejich energetická náročnost. ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha 2011, ISBN 978-80-01-04929-7

- Petrák J., Petrák M.: Tepelná čerpadla. ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha 2004, ISBN 80- 01-03126-8

Doporučená literatura:

Odborné publikace vydávané:

- International Institute of Refrigeration, zejména knihy a časopis International Journal of Refrigeration, ISSN 0140-7007

- Svazem chladicí a klimatizační techniky, zejména Zpravodaj SCHKT, ISSN 1804- 2635

Odborná literatura doporučená přednášejícím podle zaměření doktorské práce

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5094306.html