Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Biomasa a její energetická konverze

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15O012 ZK 4P+1C
Přednášející:
Tomáš Dlouhý (gar.)
Cvičící:
Tomáš Dlouhý (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Cíl a zaměření předmětu:

Možnosti a způsoby energetického využití biomasy.

Základní témata:

? Biomasa jako palivo, úprava biomasy pro spalování, spalování biomasy, zařízení pro spalování biomasy.

? Konverze biomasy na plynná paliva ? termické zplynování, výroba bioplynu.

? Konverze biomasy na kapalná paliva ? rychlá pyrolýza, výroba metanolu a etanolu

? Ekologické aspekty energetického využití biomasy.

Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní:

Kaltschmitt, M. a kol.: Energie aus Biomasse, Springer 2009

Doporučená:

Malaťák, J., Vaculík, P.: Biomasa pro výrobu energie, ČZU 2008

Beranovský, J., Murtinger, K.: Energie z biomasy CPRESS 2010

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5094006.html