Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pokročilé systémy v energetice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15O010 ZK 4P+1C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Cíl předmětu:

Seznámení s problematikou trvale udržitelné energetiky.

Zaměření předmětu:

Pokročilé energetické systémy a faktory které je formují, tj. teoretické fyzikální limity, technologické, ekologické a ekonomické potenciály a odklon zdrojové základny od neobnovitelných komodit.

Základní témata:

Energetika na počátku 21. století. Energetické stroje a systémy jako základní komponenty konverzních řetězců pro časově a místně optimální nasazení potenciálů konvenčních a alternativních zdrojů. Koncepce pokročilých energetických systémů v centralizované a decentralizované energetice. Efektivita využití zdrojů a její limity.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní:

Energy for the 21st Century, IMechE Seminar Publication 1996-3, The Institution of Mechanical Engineers, London, UK, 1996

Doporučená:

Borbely A. M. and Kreider J. F.: Distributed Generation, CRC Press, 2001

Nersesian, R. L.: Energy for the 21st Century, 2nd Edition, 2015

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5093806.html