Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teorie broušení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W34A005 ZK 60B
Přednášející:
František Holešovský
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Teorie tvorby třísky při broušení, kinematika a dynamika procesu, opotřebení a obnova řezivosti nástroje, obrobitelnost broušením, specifika technologie, integrita povrchové vrstvy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Podstata procesu broušení, tvorba třísky, kinematika broušení

Dynamika broušení, síla, časový průběh, cyklus broušení

Tepelné jevy, experimentální výzkum, řezné prostředí

Opotřebení nástrojů, obrobitelnost materiálů, integrita povrchu

Hodnotící a analytická kriteria, diagram broušení, progresivní metody

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Maslov,J.N. Teorie broušení kovů. SNTL, Praha 1979

Malkin, S. Grinding Technology - Theory and Applications of Machining with Abrasives. SME, Dearborn, Michigan 1989

Armarego, A., Braun, R.Ch. Obrabotka metallov rezaniem, Mašinostroenie, Moskva 1977

Marinescu, I.D. etc. Handbook Machining with Grinding Wheels. CRC Press, Boca Raton, 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5053306.html