Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Social Competences in Project and Process Management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16E0501 Z 3 0P+2C
Přednášející:
Monika Hřebačková (gar.), Jana Zvěřinová
Cvičící:
Monika Hřebačková (gar.), Jana Zvěřinová
Předmět zajišťuje:
oddělení manažerských studií
Anotace:
Požadavky:

účast na seminářích, shrnutí odborného textu, prezentace dle pokynů vyučujících, plán osobního rozvoje

Odevzdávání výstupů prostřednictvím Moodle a MS Teams

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

. vysvětlit základní pojmy a koncepty

. identifikovat vlastní hodnoty a postoje v oblasti sociálních kompetencí

. vytvořit si vlastní plán osobního rozvoje

. zpřesnit používání adekvátních jazykových prostředků (především gramatických, lexikálních, funkčních) v socio-behaviorálním kontextu;

. analyzovat případové studie a hledat řešení pro modelové situace

. porozumět odborným textům zaměřeným na sociální kompetence

. identifikovat svoji roli v týmu

. poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu

Studijní materiály:

dostupné v Moodle

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4999306.html