Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řízení inovací a inovační projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16C3102 Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Lenka Švecová (gar.), Jan Vašek
Cvičící:
Lenka Švecová (gar.), Jan Vašek
Předmět zajišťuje:
oddělení manažerských studií
Anotace:

Pojetí inovací, předpoklady a bariéry inovací, zdroje inovací, strategické úvahy o inovacích, inovace procesů, výrobkové inovace, inovace služeb, makroekonomický pohled na úlohu inovací, organizační zabezpečení a řízení inovací, měkké metody a techniky inovací, systematicko-analytické metody a techniky inovací, ekonomické aspekty inovací, intelektuální vlastnictví inovací a právní aspekty.

Požadavky:

Na zápočet:

- aktivita na cvičení

- online testy

- účast na simulační hře

Na zkoušku:

- účast a aktivita na přednáškách

- simulační hra

- závěrečný test

- týmové řešení semestrální práce

Osnova přednášek:

Inovační management. Důvody a principy. Kreativní přístupy k inovačnímu managementu.

Pojem inovačního procesu a jeho modely.

Ochrana duševního vlastnictví. Patenty.

Konkurenceschopnost ČR. Industry 4.0.

Technologické parky, podpora inovací, klastry.

Inovační management a myšlení v technických firmách.

Osnova cvičení:

Metody na podporu kreativity - inovační workshop.

Nákladové aspekty inovací.

Příprava na simulační hru. Konzultace týmových prací.

Simulační hra

Cíle studia:

Cílem předmětu je motivovat studenty pro inovace a uvést je do problematiky inovačního managementu. V první řadě pro naplnění tohoto cíle budou studenti seznámeni se základy terminologie, typologií inovací a historickým kontextem pro rámcové ukotvení problematiky. Dále bude představena problematika inovačního managementu, a to jak z makroekonomického, tak i mikroekonomického hlediska. Studenti tak budou seznámeni s dopady inovací na konkurenceschopnost ČR i jednotlivých firem, s inovačním procesem a aspekty, které jej ovlivňují, včetně aplikovatelných metod a technik managementu inovací. Aktuálnost předmětu bude naplňována prostřednictvím případových studií a externistů z praxe.

Studijní materiály:

LITERATURA - ZÁKLADNÍ

[1] VEBER, J. a kol. Management inovací. Albatross Media. 2016.

[2] TIDD J., BESSANT J. R., PAVITT K.: Řízení inovací - Zavádění technologických, tržních a organizačních změn. Computer Press 2007. (vybrané kapitoly)

LITERATURA - DOPLŇKOVÁ

[1] GODIN S.: Kopni do té bedny. Jan Melvil Publishing 2012. ISBN 978-80-87270-21-9.

[2] PITRA, Z.: Management inovačních aktivit. Praha, Professional Publishing 2006. ISBN 80-86946-10-X.

[3] DAVILA, T.; EPSTEIN, M. J.; SHELTON, R.: Making innovation work. How to manage it, measure it, profit from it. Upper Saddle River, Wharton School Publishing 2006. ISBN 0-13-149786-3.

[4] KIERNAN, M. J.: Inovuj, nebo nepřežiješ! Praha, Management Press 1998.

[5] SILVERSTEIN, D.; SAMUEL, P.; DECARLO, N.: The innovator's toolkit. 50+ techniques for predictable and sustainable organic growth. Hoboken, John Wiley 2009. ISBN 978-0-470-34535-1.

[6] KOŠTURIAK, J.; CHAĽ, J.: Inovace. Vaše konkurenční výhoda! Brno, Computer Press 2008. ISBN 978-80-251-1929-7.

[7] VLČEK, R.: Strategie hodnotových inovací. Praha, Professional Publishing 2012. ISBN 978-80-7431-048-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4999206.html