Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projektové řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16C1201 Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Petr Fanta, Dalibor Vytlačil
Cvičící:
Petr Fanta, Dalibor Vytlačil
Předmět zajišťuje:
oddělení manažerských studií
Anotace:

Projektové řízení. Plánování projektu. WBS. Časové plánování v projektech (Ganttův diagram, CPM, PERT). Projektový tým. Role projektového manažera. Řízení rizik. Monitoring projektu.

Požadavky:

Předmět předpokládá předchozí znalosti ze základů managementu. Žádné konkrétní specifické znalosti před vstupem do předmětu nejsou požadovány.

Požadavky na zkoušku: aktivita na cvičení, týmová práce, průběžný test, závěrečný test.

Blíže viz Sylabus v systému Moodle.

Osnova přednášek:

Viz Obsah předmětu.

Osnova cvičení:

Viz Obsah předmětu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy projektového řízení tak, aby mohli být právoplatnými členy projektových týmů či pracovat na pozicích asistentů manažera. V první řadě pro naplnění tohoto cíle budou studenti seznámeni se základy terminologie projektového řízení, plánování projektu. Budou znát metody plánování času a alokace zdrojů. V rámci týmového projektu projdou fázemi projektového týmu. Budou umět identifikovat klíčová rizika projektu a znát přístupy monitoringu projektu.

Studijní materiály:

LITERATURA - ZÁKLADNÍ

[1] Doležal Jan a kol: Projektový management, Komplexně, prakticky a podle světových standardů, ISBN: 978-80-247-5620-2

[2] Chvalovský Václav: Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať, 978-80-7357-085-9.

LITERATURA - DOPLŇKOVÁ

[1] Adair, John: Vytváření efektivních týmů. Praha: Management Press 1994, ISBN 80-85603- 70-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost DEJ:103
Vytlačil D.
Fanta P.

12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4998406.html