Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ruský jazyk 3-1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
U04L3601 Z 3 0P+2C
Přednášející:
Eva Císlerová (gar.)
Cvičící:
Eva Císlerová (gar.)
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Kurz je určen pro studenty bakalářského studia. Předmět rozvíjí všechny jazykové kompetence studentů v ruštině na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: poslech, čtení, mluvení a psaní. Studenti se seznámí se základy ruského jazyka po gramatické a lexikální stránce, a to v každodenních životních situacích. Důraz je kladen na komunikační dovednosti. Předmět je určen pro začátečníky/falešné začátečníky.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích, pravidelná docházka, průběžné zpracování zadaných úkolů.

Udělení zápočtu z tohoto kursu je, za prvé, podmíněno aktivní účastí studenta/ky na každé hodině nebo v případě jeho/její nepřítomnosti na vyučovací hodině – zasláním splněného domácího úkolu na elektronickou adresu učitele. Druhou povinnou podmínkou pro udělení zápočtu je účast na závěrečném 60minutovém písemném testu, který každý student/ka zašle učiteli elektronicky po splnění všech úkolů buď na počítači (úkoly se vyplňují ve Wordu) nebo pomocí propisky (zasílá se ofocená ručně vyplněná kopie). Test proběhne na poslední vyučovací hodině.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Je specifikována v dokumentu Course Syllabus dostupném na Moodle.

Cíle studia:

Cílem předmětu je upevnění a prohloubení jazykových znalostí posluchačů tak, aby se dorozuměli na jazykové úrovni A1 (podle evropského referenčního rámce SERR) a zlepšili svoji ústní i písemnou komunikaci.

Studijní materiály:

Raduga po-novomu 1 (Stanislav Jelínek; Ljubov Fjodorovna Alexejeva;Radka Hříbková, nakl. FRAUS)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4990306.html