Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Výkonové součástky a technologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD5B13VST Z,ZK 4 14KP+6KL česky
Korekvizita:
Přednášející:
Václav Papež (gar.), Pavel Mach (gar.)
Cvičící:
Václav Papež (gar.), Pavel Mach (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Budou charakterizovány technologie používané v elektronice, laserové a vrstvové technologie, pouzdřebí IO. Dále budou zmíněny základy výroby vinutí, sušicí a impregnační procesy. Součástí předmětu jsou také základy polovodičových technologií, výroby a kontroly diskrétních polovodičových součástek, včetně technologie výkonové integrace. Dále budou prezentovány svazkové technologie, technologie využívající plazmatu, pouzdření a základní montážní technologie.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B13VST

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B13VST

Požadavky:

Účast na cvičení je povinná. Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. U zkoušky bude požadována znalost odpřednášené látky, vybraných studijních materiálů a látky probrané ve cvičeních.

Osnova přednášek:

1. Lasery a laserový svazek jako technologický nástroj. Aplikace laserového svazku

2. Elektronový svazek jako technologický nástroj. Zdroje elektronového svazku. Plazmové technologie.

3. Tenké vrstvy. Použití tenkých vrstev.

4. Tlusté vrstvy. Dilelektrický ohřev.

5. Indukční ohřev. Technologie v silovém elektrickém nebo proudovém poli.

6. Základy technologie vinutí.

7. Sušení v elektrotechnické výrobě.

8. Technologie impregnace.

9. Technologie silových vodičů a kabelů.

10. Výkonové diody, diody PIN a Schottkyho diody. Statické a dynamické parametry a charakteristiky.

11. Bipolární tranzistor. Statické a dynamické parametry a charakteristiky.

12. Proudem řízené součástky. Tyristory (SCR), vypínatelné součástky GTO, GCT, IGCT.

13. Napěťově řízené součástky, výkonové MOSFETy. Tranzistor IGBT, struktura a parametry.

14. Pasivní součástky pro užití ve výkonových obvodech.

Osnova cvičení:

1. Organizace výuky. Bezpečnost v laboratoři. Objasnění 1. skupiny úloh.

2. Realizace I. skupiny úloh.

3. Realizace I. skupiny úloh.

4. Realizace I. skupiny úloh.

5. Realizace I. skupiny úloh.

6. Realizace I. skupiny úloh.

7. Realizace I. skupiny úloh.

8. Realizace II. skupiny úloh.

9. Realizace II. skupiny úloh.

10. Realizace II. skupiny úloh.

11. Realizace II. skupiny úloh.

12. Realizace II. skupiny úloh.

13. Realizace II. skupiny úloh.

14. Zápočet.

I. skupina úloh

Impregnační procesy, měkké pájení v elektronice, spojování silových kabelů, připojování vodičů. Vrtání a kontrola DPS, vytváření tenkých vrstev ve vakuu.

II. skupina úloh

Měření teplotní závislosti propustných a závěrných charakteristik diod a tyristorů, měření závěrného zotavení diod, statické parametry tranzistorů, dynamické parametry tranzistorů, přechodné děje při spínání.

Cíle studia:

Studenti se seznámí se základními typy technologických procesů užívaných v elektrotechnických výrobách a se základními typy výkonových elektronických součástek a jejich vlastnostmi.

Studijní materiály:

Schaaf, P.: Laser processing of materials. Springer. 2012

Plasma processing, Hephaestus books, 2011

Chopra, K. L., Kaur, I.: Thin films devices applications. Plenum Press, 2011

Lutz, J., Schlangenotto, H., Scheuremann, U., De Doncker, R.: Semiconductor power devices. Springer, 2011

Kuba,J.,Mach,P.: Technologické procesy, nakladatelství ČVUT , Praha, 2001

Vobecký, J., Záhlava, V.: Elektronika, součástky a obvody, principy a příklady, GRADA Praha, 2000

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet aby byl připuštěn ke zkoušce. Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B13VST
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4979606.html