Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Procedurální programování (pro EEK)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD5B36PRP Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Přednášející:
Ivan Jelínek (gar.)
Cvičící:
Ivan Jelínek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Náplň předmětu je koncipována s důrazem na osvojení si základních principů a paradigmat strukturovaného procedurálního programování a datové abstrakce tak, aby studenti uvažovali o používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. V předmětu je kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů. Zároveň je snahou vybudovat u studentů nadhled nad fungováním programu, datového modelu, přístupem a správou paměti. Z tohoto důvodu bude při výuce využit programovací jazyk C, který poskytuje přímou vazbou mezi programem a alokovaným paměťovým prostorem programu. Studenti se v předmětu seznámí nejen s překladem zdrojových kódů a linkováním aplikace, ale také s laděním a profilováním programu. Přednášky budou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost a s tím související nástroje pro profilování a ladění. V závěru semestru budou stručně představeny základní vlastnosti objektově orientovaného programování.

Požadavky:

Vypracovat 4 domácí úlohy, semestrální práci, test na soustředění a uspět u ústní zkoušky

Osnova přednášek:

1.1. Základy programovaní v C, charakteristika jazyka, model kompilace, syntax jazyka, struktura programu a struktura funkce

2. Datové typy - reprezentace v paměti, deklarace, operátory, výrazy a řídicí struktury

3. Příkazy, standardní vstup a výstup.

4. Ukazatele, dynamická alokace paměti

5. Pole a řetězce, vícerozměrná pole;

6. Funkce, volání hodnotou a odkazem - zásobník

7. Struktury a uniony, výčtové typy a jejich vnitřní reprezentace

8. Práce se soubory - binární a textové soubory, sekvenční a přímý přístup do souboru

9. Preprocesor, projekt, knihovny, makra a preprocesor a standardní knihovny, moduly, projekty (makefile, podmíněný překlad)

10. Spojové struktury

11. Abstraktní datový typ - fronta, zásobník

12. Stromové struktury - binární strom

13. Základní rozdíly C a C++

14. Rezerva

Osnova cvičení:

Praktická cvičení jsou zaměřena na získání a procvičování programovacích návyků tak, aby studenti byli schopni samostatně vytvářet čitelné kód. Odevzdávané úlohy budou automaticky ověřovány a bude testována robustnost ošetření vstupních hodnot. V průběhu semestru studenti získávají body za odevzdané úlohy a programovací písemky. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Herout, P.: Učebnice jazyka C. III. vyd. Kopp, Č.Budějovice, 2016. ISBN: 80-85824-21-9

Herout, P.: Učebnice jazyka C - 2 díl, Kopp, Č.Budějovice, 978-80-7232-367-8, 2002.

Kochan: Programming in C (4th Edition), 2014 ISBN 978-0321776419

Cormen, Leiserson, Rivest, and Stein: Introduction to Algorithms (3rd Edition), 2009, ISBN 978-0262033848

King: C Programming: A Modern Approach (2nd Edition), 2008, ISBN 860-1406428577

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4207#section-4
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T2:H1-130
Jelínek I.
13:30–15:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice haly
AlgDejvice - Veřejná
místnost T2:C4-363
Jelínek I.
13:30–15:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvicebna
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4977806.html