Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Makro a mikroekonomika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD0B16MME Z,ZK 4 14KP+6KS česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky základních ekonomických kategorií a jejich praktické aplikace. Zdůrazňují se principy ekonomického myšlení, fungování trhu., chování spotřebitele a výrobce, a to jak na trzích dokonalé konkurence, tak i na trzích s omezenou a vyloučenou konkurencí. Znalostí mikroekonomie jsou využity pro chápání ekonomických principů v oblasti makroekonomie v tématech hrubý domácí produkt a potenciální produkt, cenová hladina, trh práce, zahraniční obchod a měnový kurs. Analýza vládní hospodářské politiky se soustřeuje na fiskální politiku vlády a monetární politiku centrální banky. Na cvičeních studenti řeší konkrétní příklady a úlohy. Zkouška je zaměřena na aplikaci teoretických znalostí v reálných situacích a řešení konkrétních úloh.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Význam ekonomie. Základní pojmy.

2. Trh. Poptávka a nabídka.

3. Elasticita. Chování spotřebitele.

4. Chování výrobce. Náklady.

5. Zisk v dokonalé konkurenci.

6. Selhání trhu. Monopol.

7. Základy makroekonomiky. Základní teoretické koncepce.

8. a 9. Hrubý domácí produkt. Tvorba a užití.

10. Peníze. Banky. Inflace. Monetární politika.

11. Trh práce. Nezaměstnanost. Hospodářský cyklus.

12. Fiskální politika.

13. Zahraničně obchodní politika. Devizová politika. Euro.

14. Shrnutí, rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Fialová H.- Fiala J., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl I. Příběhy o lidech a firmách. A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-00-8 Díl II. Hospodaření vlády, A plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-03-9

Fialová H. - Ambrožová A., Jandera J., Čísla a čáry v ekonomii, A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-01-5

Fialová H. - Fiala J., EKONOMIE pro studenty, manuál, A plus, Praha 2011, ISBN 978-80-903804-6-2

Fialová H. - Fiala J., EKONOMICKÝ SLOVNÍK s výkladem česky a anglicky, 3. vydání, A plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-02-2

Webové stránky předmětu se studijními materiály a s osnovami všech přednášek: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/makro-a-mikroekonomika

Elektronický systém moodle s materiály k samostudiu a k zadávání samostatných úloh studentům

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4975606.html