Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Laboratoř geotechniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
220YLPG Z 2 2C česky
Přednášející:
Radek Vašíček (gar.), Jiří Svoboda, Jiří Šťástka
Cvičící:
Radek Vašíček (gar.), Jiří Svoboda, Jiří Šťástka
Předmět zajišťuje:
centrum experimentální geotechniky
Anotace:

Náplní předmětu jsou praktické geotechnické zkoušky v laboratoři a „in situ“ zkoušky prováděné v podzemní laboratoři Josef (http://ceg.fsv.cvut.cz). Jde zejména o stanovení parametrů zemin a hornin pro geotechnické výpočty - základní fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti, pevnostní a deformační parametry, termofyzikální vlastnosti.

Požadavky:

Návaznost není požadována

Osnova přednášek:

1 - Úvod, seznámení se s vybavením a bezpečností práce v laboratoři, systém práce v kurzu

2 - Hmotnosti, Stanovení stupně nasycení pravidelného / nepravidelného vzorku: stanovení vlhkosti a objemových hmotností

3 - Zrnitostní složení: sítový rozbor, hustoměrná zkouška

4 - Atterbergovy meze:mez tekutosti - wL - kuželová metoda, Cassagrandeho miska; mez plasticity - wP

Zatřídění zeminy dle ČSN 73 10 01 na základě výsledků cvičení 2.-4., dle zatřídění určení směrných normových chrakteristik. Na základě zjištěných tabulkových hodnot parametrů vypočtení únosnosti základové půdy a sedání při zatížení na mezi únosnosti (patka 1,5 m x 1,5 m, 1m pod terénem).

5 - Zhutnitelnost: Proctor standard

6 - Deformační a pevnostní charakteristiky: oedometrický modul, stlačitelnost, pevnost v prostém tlaku, moduly pružnosti a přetvárnosti

7 - Smyková pevnost, propustnost: smykový přístroj, klasický propustoměr

Vypočtení únosnosti základové půdy a sedání při zatížení na mezi únosnosti (patka 1,5 m x 1,5 m, 1m pod terénem) při použití změřených hodnot. Porovnání výsledků únosnosti a sedání při použití tabulkových parametrů zeminy a hodnot zjištěných zkouškami 5.-7.

8 - Hydrofyzikální vlastnosti: nasákavost, kapilarita, bobtnání, swell index

9 - Pevnosti:v prostém tahu, v tahu za ohybu, ve střihu, Brazilská zkouška,pevnostní zkoušky v axiátoru - prostý tlak, tah za prostorového ohybu, triaxiální zkouška

10 - Obrusnost - Böhmův přístroj, Termofyzikální vlastnosti

11, 12 - Nedestruktivní zkoušky - Schmidtovo kladívko, Poldi kladívko, odběr vzorků in-situ - odběrný válec, vrtání (štola Josef)

13 - Deformační a napjatostní měření v laboratoři/ in-situ, teplota - měření in-situ, instrumentace měření (štola Josef)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Praktické seznámení se a aplikace principů a postupů laboratorních zkoušek mechaniky zemin a mechaniky hornin vč. odběru vzorků in-situ. Osvojení si základních návyků při práci v geotechnické laboratoři.

Studijní materiály:

http://ceg.fsv.cvut.cz/

ČSN EN ISO 17892-1; ČSN EN ISO 17892-2; ČSN EN ISO 17892-3; ČSN EN ISO 17892-4; ČSN EN ISO 17892-12; EN 1926; ČSN 721030; ČSN 441114; ČSN 731001

Poznámka:
Další informace:
http://ceg.fsv.cvut.cz/vyuka/podklady-pro-studenty/220-lpg
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:D-1111

12:00–13:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
D1111
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4953506.html