Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Právní předpisy při realizaci staveb, psychologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105PRSP ZK 4 4P česky
Přednášející:
Dana Římanová (gar.), Vladimír Čermák, Monika Dobiášová
Cvičící:
Dana Římanová (gar.), Vladimír Čermák
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

V části práva předmět poskytuje ucelenou formou dobrý základ pro budoucí orientaci v praxi na úseku stavebního práva. Výklad se věnuje zejména formám umísťování a povolování staveb, užívání staveb, odstraňování staveb, vybraným činnostem ve výstavbě, správním deliktům, vyvlastnění a základním pojmům občanského práva, které souvisí se stavební praxí, např. nemovitost, věcná práva, právo stavby, neoprávněná stavba. Nedílnou součástí výkladu je správní řízení, jeho zahájení, dokazování, práva a povinnosti dotčených osob, rozhodnutí, opravné prostředky. Posluchači budou také seznámeni s otázkou odpovědnosti orgánů veřejné správy za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a jejím řešením. V části psychologie se studenti seznámí s důležitými pojmy psychologie jako vědy i jako pomáhající profese. Kromě psychologie práce a organizace je pozornost zaměřena na oblasti sociální psychologie ? komunikaci, řešení konfliktů, spolupráci a týmovou práci, vedení lidí a motivaci. Rozebrána je i aplikace psychologických poznatků ? možnosti a meze praktického využití. Posluchači se seznámí nejen s technikami práce se stresem či se způsoby jednání v náročných situacích, ale i s využitím psychologie ve firemní komunikaci.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu - v části práva - je poskytnout posluchačům ucelenou formou dobrý základ pro budoucí orientaci v praxi na úseku stavebního práva.

Psychologie - základní okruhy:

1) O čem je psychologie ? psychologie jako věda a jako pomáhající profese; metodologie psychologického výzkumu a matematika v psychologii; Nobelovy ceny za psychologický výzkum; neuropsychologie; kognitivní psychologie;

2) Psychologie práce a organizace ? východiska a vývoj disciplíny; výběr zaměstnanců; výcvik zaměstnanců;

3) Vedení lidí a motivace pracovní činnosti ? koncepce a teorie vedení lidí; teorie motivace pracovní činnosti ? vývoj a současný stav; peníze a motivace;

4) Interkulturní psychologie ? hlavní koncepce; dimenze národních kultur; kognitivní přístup k interkulturní komunikaci; akulturace; možnosti nácviku dovedností interkulturní komunikace;

5) Některé praktické aplikace ? možnosti a meze praktického využití psychologických poznatků.

Studijní materiály:

Novela zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2004

Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada Publishing 2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-434

08:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A434
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4938106.html