Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Hydrologické procesy v městských povodích

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141YHPM Z,ZK 6 3P+2C česky
Přednášející:
Vojtěch Bareš (gar.)
Cvičící:
Vojtěch Bareš (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Rozhodující hydrologické procesy v městských povodí a jejich matematický popis. Déą?ť a deą?ťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch - tvorba, transport, znečištění. Transport a transformace látek v odvodňovacích systémech. Interakce s recipienty a vliv na žľivotní prostředí. Koncepční a fyzikálně-mechanistický popis procesů. Simulační modely a systémová analýza. Data, měření a monitoring. Technická opatření a koncepce pro transformaci dešťového odtoku.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod. Urbanizace a dešťový odtok. Rozhodující hydrologické procesy v městských povodích

2. Atmosférické srážky, vliv na dynamiku odtoku. Typy srážkových dat.

3. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch - tvorba a koncentrace

4. Modely povrchového odtoku

5. Transportní procesy - koncepční a fyzikálně-mechanistický popis transportu

6. Hydraulika objektů městského odvodnění

7. Transformace látek v odvodňovacích systémech. Interakce s recipienty a vliv na životní prostředí

8. Měření a monitoring, zpracování dat

9. Nejistoty měření, typy nejistot

10. Matematické modely a systémová analýza

11. Simulační nástroje v městské hydrologii. Typy modelů

12. Shrnutí, závěr

Osnova cvičení:

1. Srážková data, charakterizace deště

2. Tvorba povrchového odtoku

3. Koncentrace povrchového odtoku

4. Transportní procesy

5. Monitoring průtoku a definice transportních charakteristik pomocí stopovačů

6. Identifikace modelu - identifikace parametrů, citlivostní funkce, nejistoty

7. Modelování odtoku z urbanizovaného území v prostředí SWWM

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Akan O. and Houghtalen R. (2007). Urban hydrology, hydraulics and Storm Water Quality. Wiley

[2] Krejči V. a kol (2002): Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup . NOEL 2000.

[3] Fletcher T. and Deletic A. (2010). Data requirements for integrated urban water management: Urban Water Series - UNESCO-IHP, CRC Press.

[4] Kibler. Urban Stormwater Hydrology. 2013

Poznámka:
Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/vyuka/YHMP/index.htm
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-880

09:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B880
místnost TH:B-880

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B880
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4935306.html