Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Čištění odpadních vod

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144YCVD Z,ZK 6 3P+2C česky
Přednášející:
Jaroslav Pollert (gar.)
Cvičící:
Jaroslav Pollert (gar.), Ondřej Švanda
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění.

Osnova cvičení:

Návrh čistírny odpadních vod pro rodinný domek i pro malou obec.

Cíle studia:

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění.

Studijní materiály:

Slavíčková K., Slavíček M.: Vodní hospodářství obcí 1, 2006, ČVUT Praha

Chudoba J a kol.: Biologické čištění odpadních vod. 1991, SNTL Praha

Arne Vesilind P.: Wastewater treatment plant design, 2003, Cornwall

Poznámka:
Další informace:
http://kzei.fsv.cvut.cz/cs/vyuka/predmety/magisterske/cov
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4934906.html