Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Hydrologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141HYGI Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Josef Křeček (gar.), Michal Dohnal
Cvičící:
Josef Křeček (gar.), Michal Dohnal, Ladislav Palán, Eva Pažourková
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Cílem je aplikace studia hydrologických procesů v podmínkách povodí ovlivněného činností člověka. Meteorologické procesy v přízemní vrstvě atmosféry, globální klimatické změny, geneze srážko-odtokového procesu v povodí, voda v rámci ekosystému a stabilita krajinných prvků, vliv lidské činnosti na hydrologické procesy, aplikace matematických modelů.

Požadavky:

Splnění zápočtu účastí na cvičení a vypracováním zadaných úloh. Prezentace semestrální práce.

Osnova přednášek:

- Hydrologické charakteristiky vodních nádrží

- Základní klimatická data a kategorizace.

- Stanovení návrhových průtoků.

- Detekce klimatické změny.

- Prognóza vlivu globální klimatické změny na

hydrolovické charakteristiky.

Osnova cvičení:

- Hydrologické charakteristiky vodních nádrží

- Základní klimatická data a kategorizace.

- Stanovení návrhových průtoků.

- Detekce klimatické změny.

- Prognóza vlivu globální klimatické změny na

hydrolovické charakteristiky.

Cíle studia:

Cílem je aplikace hydrologických procesů v podmínkách povodí ovlivněném globální klimatickou změnou, činností ělověka a stabilitou ekosystémů.

Studijní materiály:

Shaw, E.M. (1991): Hydrology in Practice. Chapman&Hill, London, 539p.

Ven Te Chow et al. (1988): Applied hydrology. McGraw-Hill, New York, 572p.

Forman, T.T. & M. Godron (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 583s.

Kemel, M. (2000): Klimatologie, Meteorologie and Hydrologie. FS ČVUT v Praze, 289s.

Poznámka:
Další informace:
hydrology.fsv.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:B-880

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B880
místnost TH:B-880

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B880
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4933006.html