Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Transportní procesy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143YTPR Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
David Zumr, Milena Císlerová (gar.), Jakub Jeřábek
Cvičící:
David Zumr, Milena Císlerová (gar.), Jakub Jeřábek
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Transport látek ve vodě - komplexní pojetí problematiky. Popis pohybu rozpuštěných látek: konvekce, hydrodynamická disperze, molekulární difúze. Analytická řešení pro zjednodušené idealizované případy. Numerická řešení transportní rovnice. Určení transportních charakteristik. Modelování pohybu chemických látek (včetně pesticidů, organických polutantů, popř. radioaktivních látek).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Císlerová, M., T.Vogel, Transportní procesy, Vydavatelství ČVUT, 182 stran, ISBN 80-01-01866-0, 1998

Bear, J. Dynamics of Fluids in Porous Media, Elsevier, 1992

Bear, J., A. Verruijt, Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, 1994

Domenico P.A., F.W. Schwartz: Physical and Chemical Hydrogeology, J.Wiley & Sons., New York, 1990

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4932706.html