Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Obnovitelné zdroje energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1M16OZE Z,ZK 5 14KP+6KS česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

V rámci předmětu je student seznámen s technologiemi jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů, jejich ekonomickými aspekty, systémovými aspekty integrace OZE do soustavy ( technické i ekonomické ) a způsoby, jak tuto integraci zajistit.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod, klasifikace OZE, potenciál OZE vs. spotřeba PES, fosilní paliva a jejich životnost

2. Využívání OZE ve světě a jejich trendy vývoje

3. Systémové aspekty integrace OZE do ES, merit order effect

4. Ekonomická efektivnost OZE

5. Principy podpůrných schémat

6. Fotovoltaické elektrárny - technologie, ekonomické aspekty

7. Vodní elektrárny - technologie, ekonomické aspekty

8. Větrné elektrárny - technologie, ekonomické aspekty

9. Zařízení využívající biomasu (pevná paliva, bioplyn, biokapaliny, odpadní biomasa) - technologie, ekonomické aspekty

10. OZE pro výrobu tepla

11. OZE - biopaliva

12. Netradiční energetické zdroje

13. Akumulace elektrické energie a její role při integraci OZE do ES

14.Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

SORENSEN, Bent. Renewable energy: physics, engineering, environmental impacts, economics & planning. 4th ed. Burlington, MA: Academic Press, c2011, xviii, 954 p. ISBN 0123750253.

QUASCHNING, Volker. Obnovitelné zdroje energií. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 296 s. Stavitel. ISBN 9788024732503.

DA ROSA, Aldo Vieira. Fundamentals of renewable energy processes. 3rd ed. Amsterdam: Academic Press, 2013, xxi, 884 s. ISBN 978-0-12-397219-4.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4916106.html