Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt III.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2223011 Z 3 0P+3C česky
Přednášející:
Cvičící:
Karel Barák, Jiří Brabec, Tomáš Čenský, Martin Helmich, Denis Hermann, Jan Klesa, Jaroslav Kousal, Jaromír Kučera
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Zadání Projektu III převážně vychází z praktických potřeb průmyslu nebo výzkumných a vývojových záměrů university.

Vytvoření 3D modelu konstrukčního řešení příslušným softwarem, aplikace rozhodujících případů zatížení stanovených v rámci Projektu II a pevnostní analýza 3D modelu s rozborem výsledků. Zpracování technické zprávy a obhájení projektu formou presentace.

V případě zadání jiného charakteru (proudění, technologie, experiment, provoz a údržba, space) bude zadání formulováno tutorem předmětu tak, aby jím bylo možno navázat na předmět Projekt II. Formální podmínky pro splnění požadavků na projekt jsou stejné jako u zadání konstrukčního charakteru.

Požadavky:

Absolvování P a PV předmětů 1. až 2. semestru navazujícího magisterského studia oboru Letadlová a kosmická technika, bezpodmínečně Projektu II.

Paralelní souběh s P a PV předměty 3. semestru navazujícího magisterského studia oboru Letadlová a kosmická technika.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Osnova bude stanovena tutorem předmětu podle zadání.

Cíle studia:

Vypracovat a formou presentace obhájit konstrukční řešení zpracované ve formě 3D modelu a dokumentace požadované zadáním. Zpracovat závěrečnou technickou zprávu obsahující popis konstrukčního řešení, stanovení zatížení, pevnostní kontroly a žádanou dokumentaci.

V případě zadání jiného charakteru (proudění, pevnostní analýza, technologie, experiment) budou cíle projektu formulovány tutorem předmětu tak, aby jím bylo možno navázat na předmět Projekt II.

Studijní materiály:

- Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II., skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3 a ISBN 80-01-03338-4

- V. Daněk: Projektování letadel, skripta VUT Brno, 1991,ISBN 80-214-0373-x

- Z. Kopřiva, J. Pávek: Konstrukce a projektování letadel I, ČVUT FS Praha, 1982

- Další literatura - přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost KN:B-233
Barák K.
12:30–13:15
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Rysovna 12122
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4892406.html