Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Software Architectures

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE4M36SWA Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Softwarové architektury (B4M36SWA)
Předmět je náhradou za:
Softwarové architektury (B4M36SWA)
Přednášející:
Bestoun S. Ahmed Al-Beywanee (gar.), Miroslav Bureš, Karel Frajták
Cvičící:
Bestoun S. Ahmed Al-Beywanee (gar.), Miroslav Bureš, Karel Frajták, Jiří Šebek
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

V rámci předmětu se studenti seznámí s obecnými požadavky na softwarové (SW) architektury a souvisejícími kvalitativními parametry, které jsou u softwarových architektur sledované. Jednotlivé požadavky a parametry jsou probírány v kontextu platných architektonických standardů a návrhových vzorů, které si studenti v rámci cvičení i prakticky osvojí. V rámci předmětu je kromě technologického pohledu na architekturu software zohledněn i pohled manažerský.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod - do SW architektur, význam, kontext vývojového cyklu.

2.Vlastnosti a kvality, SW architektur

3.Architektonické styly

4.Architektonické styly II, komunikace, vzory.

5.Základní principy cloudových aplikací

6.Linuxové kontejnery - základní koncepty, pokročilé vlastnosti

7.Vícekontejnerové aplikace, orchestrace kontejnerů, automatické nasazení a škálování

8.Platforma jako služba, rozšíření schopností přes automatické nasazení kontejnerů, vývojová prostředí, veřejný cloud

9.Nasazení tradičních Java EE aplikací v cloudu

10.Architektura založená na mikroslužbách, nasazení a provoz mikroslužeb v cloudu

11.Vyhodnocení vlastností SW architektur.

12.Bezpečnost v kontextu SW architektury.

13.Alternativní návrhy architektury a komponent.

14.Rezerva.

Osnova cvičení:

1.Úvod - do SW architektur, význam, kontext vývojového cyklu.

2.Vlastnosti a kvality, SW architektur

3.Architektonické styly

4.Architektonické styly II, komunikace, vzory.

5.Základní principy cloudových aplikací

6.Linuxové kontejnery - základní koncepty, pokročilé vlastnosti

7.Vícekontejnerové aplikace, orchestrace kontejnerů, automatické nasazení a škálování

8.Platforma jako služba, rozšíření schopností přes automatické nasazení kontejnerů, vývojová prostředí, veřejný cloud

9.Nasazení tradičních Java EE aplikací v cloudu

10.Architektura založenaá na mikroslužbách, nasazení a provoz mikroslužeb v cloudu

11.Vyhodnocení vlastností SW architektur.

12.Bezpečnost v kontextu SW architektury.

13.Alternativní návrhy architektury a komponent.

14.Rezerva.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Fowler, M .: Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley Professional, 2002.

2.Bass, L .: Software Architecture in Practice, Addison-Wesley Professional, 2012.

3.James Turnbull: The Docker Book

4.Jeff Nickoloff: Docker in Action

5.Kelsey Hightower: Kubernetes: Up and Running

6.Sam Newman, Building Microservices

7.Claus Ibsen, Jonathan Anstey: Camel in Action

8.https://docs.openshift.org/latest/welcome/index.html

9.Matt Stine: Migrating to Cloud Native Application Architectures

10.Michael T. Nygard: Release It!

11.Markus Eisele: Modern Java EE Design Patterns

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:E-301
Frajták K.
Bureš M.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Šrámkova posluchárna K9
místnost KN:E-328
Frajták K.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Bourací učebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4879206.html