Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BD6B04B1K KZ 0 0C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Angličtina B1 - klasifikovaný zápočet

Aby mohl student postoupit do následující úrovně B2, ověří si svoji dosavadní znalost angličtiny.

Tyto znalosti nabyl 1. dosažením 76% a více u rozřazovacího testu, 2. úspěšným absolvováním

přípravných kurzů úrovně B1 (tj. B11 a B12) nebo 3. absolvováním KZ v zápočtovém týdnu příslušného semestru.

KZ se skládá ze dvou částí: písemný test a ústní přezkoušení. Obojí na úrovni B1 SERRR, vycházející z materiálů pro kurzy úrovně B1.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní literatura: povinná - materiály K 13104 http://jazyky.fel.cvut.cz

Kay, S., Jones, V.: Inside Out SB Elementary

doporučená - Murphy, R.: Essential English Grammar (1.díl)

kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4878006.html