Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Měření a diagnostika výrobních strojů II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2351113 Z,ZK 4 2P+2L
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s technickými prostředky, metodami a praktickými zkušenostmi v diagnostice obráběcícch strojů. Jedná se zejména o základy vibrační diagnostiky. Důraz je kladen na měření dle standardů ISO a ČSN a praktické provádění zkoušek. Dále seznamuje studenty s měřením dynamických vlastností obráběcích strojů a vyhodnocování jejich provozního kmitání.

Požadavky:

Absolvování předmětů:

Mechanika I - ME1 - 2311101

Mechanika II - ME2 - 2311102

Mechanika III - ME3 - 2311108

Automatické řízení - AŘ - 2371047

Osnova přednášek:

Úvod do měření, nejistoty měření

Základy měření vibrací

Senzory a přístroje pro měření vibrací

Zpracování signálu I

Zpracování signálu II

Dynamika I

Dynamika II

Dynamika III

Tabulka závad I (ložiska)

Tabulka závad II (nevývaha, nesouosot, uvolnění, rezonance)

Tabulka závad III (elektromotory, řemeny, ozubení)

Stabilita obrábění

Vyvažování

Monitorovací systémy

Osnova cvičení:

Měření vibrací strojů celkové hodnoty RMS

Kalbrace akcelerometru

Měření vibračních spekter, nastavení FFT

Měření spekter, filtrace signálů

Rozkmitávání nosníku (=základy měření FRF)

Modální analýza

Provozní tvary kmitů

Rozběhy, doběhy

Diagnostika vřeten, ložisek

Tabulka závad I (nevývaha, nesouosot, uvolnění, rezonance)

Tabulka závad II (elektromotory, řemeny, ozubení)

Vyvažování brusek

Stabilita obrábění

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty se základy měření kmitání obecne (zpracování signálů a základy použitní měřicí aparatury) a následně prohloubit znalosti vibrodiagnostiky obráběcích strojů, měření a vyhodnocování kmitání za provozu (zejména při obrábění) a měření dynamických vlastností obráběcích strojů.

Studijní materiály:

sylaby přednášek budou dány k dispozici před přednáškami

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4873406.html