Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Měření a diagnostika výrobních strojů I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2352053 KZ 3 1P+3L
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Metodika měření v oboru. Metodika sběru vědeckých informací. Struktura technické publikace. Testování základních statických a dynamických vlastností výrobních strojů a zařízení. Konfrontace výpočtů strojů metodou konečných prvků s experimentem. Praktická cvičení ze speciálních metod technické diagnostiky. Aplikace číslicových měřicích systémů.(Pro oborové studium Výrobní stroje a zařízení)

Požadavky:

Znalosti z předmětů základního studia na FS, tj. znalosti mechaniky statiky, dynamiky, termomechaniky, pružnosti pevnosti a fyziky.

Osnova přednášek:

Měření statické tuhosti obráběcích strojů

Akustická měření obráběcích strojů

Přesnost obráběcích strojů 1

Přesnost obráběcích strojů 2

Tepelné chování obráběcích strojů 1

Tepelné chování obráběcích strojů 2

Osnova cvičení:

Senzory a přístroje základy

Měření statické tuhosti

Akustika 1

Akustika 2

Zkoušky geometrie stroje (Schlesinger, vodováhy)

Kruhová interpolace pomocí Ball Bar/mřížka Heidenhain

Přesnost polohování v lin. osách a diagonálách

MT Check - přesnost rotačních os

Měření teplot stroje za provozu

Měření tepelných deformací stroje za provozu

Změna přesnosti polohování v závislosti na teplotě

Kompenzace tepelných deformací

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s metodami technické diagnostiky výrobních strojů tak, aby měli teoretické, ale hlavně praktické zanalosti i zkušenosti s jednotlivými metodami.

Studijní materiály:

Norma ČSN ISO 230

Miláček S. Měření a vyhodnocování mechanických veličin, Vydavatelství ČVUT 2001, ISBN 80-01-02417-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4873306.html