Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Design of Electric Drives Components

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE0M14KOP Z,ZK 5 2+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět vysvětluje teoretické základy a praktické postupy při návrhu základních typů elektrických pohonů pro dopravní, automatizační a manipulační techniku. Výběr, dimenzování a realizace komponent pohonu: napájecí zdroj, spínací zařízení, ochrany, polovodičový měnič, elektrický motor. Návrh, ověření a dimenzování jednotlivých částí pohonu, realizace vybrané komponenty modelového pohonu, experimentální ověření vlastností.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Principy malých elektrických strojů - základní matematické vztahy

2.Systematika jednotlivých typů pohonů, hlavní komponenty

3.Druh zatížení, způsob provozu, rozběh, napájení, jištění, čidla

4.Provedení a charakteristiky pohonných strojů

5.Poháněná zařízení základní vlastnosti, momentové charakteristiky

6.Provedení a vlastnosti základních typů měničů. Zapojení, konstrukce

7.Provedení, konstrukce a dimenzování moderních stejnosměrných motorů pro manipulaci a automatizaci

8.Provedení, konstrukce a dimenzování měničů pro stejnosměrné pohony

9.Provedení, konstrukce a dimenzování střídavých motorů pro manipulaci a automatizaci

10.Provedení, konstrukce a dimenzování měničů pro střídavé pohony

11.Perspektivní elektrické pohony pro osobní a nákladní dopravu. Elektromobily a kolejová vozidla

12.Hybridní vozidla, zdroje energie ( spalovací motor / akumulace energie)

13.Elektromobily, zdroje energie (akumulátor / palivový článek), rekuperace, centrální / individuální pohon

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Seznámení s provozem pocitacove ucebny. SW vybavení pro jednotlivé typy úloh.

2.Moderní CAD prostředky pro projekční činnost, EXCEL, ACAD, ANSYS - Maxwell3D, expertní moduly pro návrh točivých strojů - RMxprt, výkonových elektronických systémů -PExprt, Simplorer.

3.Práce s technickou dokumentací, katalogové údaje, dopočet katalogových hodnot.

4.Rutinní návrh pohonu a jeho komponent, zadání semestrálního projektu..

5.Práce v učebně - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, specifikace požadavků, teoretický rozbor.

6.Exkurze - DP METRO Praha depo Hostivař, opravárenská základna MHD.

7.Práce v učebně - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, návrh akčního členu RMxprt.

8.Práce v učebně - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, tvorba modelu Maxwell 3D.

9.Práce v učebně - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, simulace Maxwell 3D.

10.Exkurze - nemocnice Motol, automatizovaný systém vnitropodnikové dopravy.

11.Práce v učebně - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, analýza výsledků simulace.

12.Práce v učebně - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, návrh testů a experimentální ověření.

13.Práce v učebně - podle zvoleného tématu semestrálního projektu, dokumentace.

14.Semestrální projekt. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Mohan, N., Underland, T., Robbins, W.: Power Electronics. New York: John Willey & Sons. 1995

2.Pavelka, J., Čeřovský, Z., Javůrek, J.: Elektrické pohony, Praha: ČVUT. 1999

3.Hrabovcová, V., Janoušek, L., Rafajdus, P., Ličko, M.: Moderné elektrické stroje, Žilina: TU. 2001

4.Patočka, M.: Vybrané stati z výkonové elektroniky, Svazek 1. Brno: Novotný. 2000

5.Patočka, M.: Vybrané stati z výkonové elektroniky, Svazek 2. Brno: VUT. 1997

6.Souček, P.: Servomechanismy ve výrobních strojích, Praha: ČVUT. 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4865406.html