Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Testing of Electric Drives

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE0M14ZEP Z,ZK 5 2+2l česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Požadavky na jakost výrobku. Spolehlivost - kvalitativní ukazatele, označování a zjišťování spolehlivosti. Poruchy, statistika poruch. Typové zkoušky točivých strojů, transformátorů, rozváděčů a elektrických zařízení. Napěťové zkoušky izolačních systémů. Diagnostika a monitorování elektrotechnických zařízení. Rušivé signály ve výkonových systémech. Základní pojmy elektromagnetické kompatibility - emise a odolnost, meze, metody zkoušení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Význam zkušebnictví, požadavky na jakost výrobků

2.Organizace práce zkušeben, význam a druhy zkoušek

3.Příručka jakosti, státní akreditace

4.Předpisy a normy ve zkušebnictví - certifikace výrobků v Evropské unii

5.Technické vybavení zkušeben

6.Typové zkoušky elektrických strojů, měření v ustálených stavech

7.Typové zkoušky elektrických strojů, měření v přechodných stavech

8.Měření elektrotechnických zařízení - řídicí systémy

9.Měření elektromagnetické kompatibility elektrických strojů

10.Diagnostika stavu elektrotechnických zařízení

11.Senzory a čidla v elektrických pohonech

12.Měřicí systém řízený počítačem - sběrnice RS-232, GPIB, CAN, USB

13.Ovládání přístrojů počítačem a přenos dat pomocí LabWindows/ LabView

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Prohlídka zkušebny elektrických strojů na ČVUT

2.Základní izolační zkoušky el. strojů, izolační odpor, přiložené napětí

3.Automatizovaný měřicí systém NI-PXI ? schéma měřicího systému

4.Měření základních zkoušek ? zadání štítkových hodnot, měření odporů, měření chodu naprázdno a nakrátko.

5.Měření doběhové zkoušky, pracovních a momentové charakteristiky

6.Měření hodinové oteplovací zkoušky ? celkové vyhodnocení typové zkoušky

7.Měření na asynchronním motoru 45kW a dynamometru 100kW, pomocí systému NORMA D4000

8.Měření přechodných stavů na asynchronním motoru - rozběh

9.Měření přechodných dějů na elektrických strojích ? připnutí transformátoru, zkrat na synchronním stroji

10.Měření parametrů ss. motoru a jeho rozběh ? výpočet parametrů ss. motoru

11.Model ss. motoru v MatLabu a porovnání s měřením

12.Zpracování dat z teplotní sondy NI USB-TC01 ? AD převodníků USB6008 ? tvorba datalogeru CVI/LabWindows

13.Zpracování dat z digitálního osciloskopu Rohde&Schwarz RTO 1004 / Tektronix MSO 4034 pomocí LabView

14.Kontrola samostatné práce, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Trinkewitz, Z. Průmyslové zkoušky velkých elektrických strojů točivých. Praha: SNTL. 1981

2.Pavlásek, F., Pivoňka, P. Automatizace zkoušení elektrických strojů. Praha: SNTL. 1985

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4865306.html