Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Organizace a řízení výroby

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383108 Z 3 1P+2C česky
Přednášející:
Michal Kavan (gar.)
Cvičící:
Michal Kavan (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

V předmětu je student seznámen s cílem předmětu, který se soustřeďuje na systematický růst produktivity podniku, dosahovaný prostřednictvím racionálních organizačních struktur. Předmět se zaměřuje na odstraňování všech druhů plýtvání již od fází vývoje a definování procesů. Je hledáním a prověřováním různých možností, jak dosáhnout potřeb zákazníka při menší časové náročnosti, nižších materiálových požadavcích a celkově úsporných kapitálových nákladech. Předmět využívá modelování k implementacím principů štíhlého myšlení do procesů realizace produktu, čímž dosahuje konkurenční výhody. Usiluje o integraci produktu s jeho realizačním procesem. Soustřeďuje se na předvýrobní i výrobní organizační fáze a na eliminaci ztrát produktivity v reálných podmínkách. Využívá multiprofesní přístup i aplikace mnoha pokrokových racionalizačních metod a postupů pro implementace principů štíhlé výroby do moderní organizace výrobních procesů.

Požadavky:

Zpracování semestrální práce, písemná a ústní zkouška z následujících témat:

1.FMA (Failure Mode and Effect Analysis)

2.TRIZ

3.Toyota Production System

4.LEAN Manufacturing

5.Six Sigma

6.FPY (First Pass Yield)

7.KAIZEN

8.OEE (Overal Equipment Effectiveness)

9.SMED (Single-Minute Exchange of Dies)

10.TPM (Total Productive Maintenance)

11.Kanban

12.5S

13.Cause-and-Effect

Osnova přednášek:

(1) Cíl předmětu, procesní řízení, současné trendy vývoje

(2) Podnikatelský přístup k produktivitě, metodologické základy moderní organizace výroby

(3) Prostorové a časové uspořádání výrobních procesů

(4) Normativní základna a organizace výrobního systému v intencích New-REFA

(5) Lhůtové rozvrhování modelů strojírenského výrobního procesu

(6) Progresivní metody operativního řízení výrobních procesů

(7) Organizace procesů i pracovní doby, dělba a kooperace práce

(8) Organizace a řízení přípravy výroby

(9) Organizace a řízení obslužných a dodavatelských procesů výroby

(10) Organizace mikro i makro logistických procesů

(11) Studie proveditelnosti organizace strojírenského výrobního procesu

(12) Projekty zdokonalování výrobních organizačních struktur

(13) Kvalita organizace strojírenské výroby.

Osnova cvičení:

(1) Výpočty výrobní kapacity

(2) Výpočty postupného a souběžného workflow

(3) Výpočty kombinovaného workflow

(4) Chronometráž a snímek pracovního dne, aplikace

(5) Aplikace různých mzdových forem ve výrobě

(6) Výpočty a rozbory produktivity práce

(7) Metoda momentového pozorování

(8) Metody pro určení normativní spotřeby času

(9) Metody pohybových studií pracovních postupů

(10) Normativy pohybů MTM, REFA

(11) Sankeyův diagram a trojúhelníková metoda

(12) Metoda CRAFT a grafická metoda vztahů

(13) Metody vícestranného zonálního výběrového pozorování.

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat moderní kvantitativní metody pro získání vysoce produktivních organizačních struktur progresivní výroby. Studenti se dále zdokonalí v systémové analýze a řešeních otevřených organizačních systémů, jež se skládají ze samostatných, proaktivně se vyvíjejících prvků ? fraktálů, jejichž struktura se opakuje a které sledují společný cíl.

Studijní materiály:

(1) Kavan M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002.

(2) Kavan M.: Výrobní management, Ediční středisko ČVUT, 2006.

(3) Meredith, J.R., Shafer, S.M.: Operations Management, 5th Edition International Student Version, 2013, ISBN: 978-1-118-37979-0.

Poznámka:
Další informace:
http://www.rep.fs.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KN:B-130
Kavan M.
10:45–11:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Učebna 12138
místnost KN:B-130
Kavan M.
11:30–13:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Učebna 12138

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4863206.html