Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kosmický prostor

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221219 Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Student bude seznámen se specifiky kosmického prostoru a techniky pracující v tomto prostředí.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1) Fyzika a technika vakua I ? principy fyziky a techniky vakua, hluboké vakuum

2) Fyzika a technika vakua II ? chování materiálů v hlubokém vakuu

3) Fyzika a technika vakua III ? praktická technická řešení ve vakuové technice

4) Vnější a vnitřní tepelná a zářivá bilance kosmických těles

5) Kosmické plazma I ? pohyb nabitých částic, principy fyziky plazmatu

6) Kosmické plazma II ? horní vrstvy atmosféry a ionosféra

7) Kosmické plazma III ? magnetické pole planet, magnetosféra Země

8) Kosmické plazma IV ? sluneční vítr a meziplanetární prostor

9) Kosmické záření a mikrometeoroidy

10) Mikrogravitace I ? snížené a zvýšené tíhové zrychlení

11) Mikrogravitace II ? dynamika těles a tekutin v mikrogravitaci

12) Okruhy problémů kosmické medicíny

13) Pozorování a komunikace na velké vzdálenosti

Osnova cvičení:

1)-3) Fyzika a technika vakua

4) Tepelná a zářivá bilance kosmických těles

5)-9) Kosmické plazma a kosmické záření

10-12) Mikrogravitace

13) Komunikace na velké vzdálenosti

Cíle studia:

Úvod do problematiky vlivu kosmického prostředí.

Studijní materiály:

základní:

V. L. Pisacane: The Space Environment and Its Effects on Space Systems, AIAA, 2008

doporučená:

Alan C. Tribble: The Space Environment: Implications for Spacecraft Design, Princeton University Press, 2003, ISBN: 978-0691102993

John F. O'Hanlon: A User's Guide to Vacuum Technology, 3rd ed., Wiley, 2003, ISBN: 978-0-471-27052-2

Lála, P., Vítek, A.: Malá encyklopedie kosmonautiky, Mladá fronta, 1982

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4862406.html