Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Aerodynamika II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221112 Z,ZK 5 4+1 česky
Přednášející:
Václav Brož
Cvičící:
Martin Helmich
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět je rozšířením předmětu Aerodynamika I a je základním teoretickým předmětem oboru letadlová technika. Předmět je zaměřen na seznámení studentů s řešením obtékání křídla konečného rozpětí a zejména na proudění stlačitelných tekutin.

Požadavky:

Aerodynamika I

Osnova přednášek:

1.Křídlo. Geometrické charakteristiky. Proudové pole, vznik indukovaných veličin. Model obtékání křídla konečného rozpětí, Prandtlova rovnice křídla a možnosti jejího řešení. Rozložení vztlaku po rozpětí křídla, maximální vztlak, aerodyn. char. křídla. Trefftzova rovina. Glauertovo řešení rozložení vztlaku po rozpětí křídla, aerodynamické charakteristiky křídla. Multhoppovo řešení rozložení vztlaku po rozpětí křídla. Základní tvary rozložení vztlaku (normální, nulové, klapky, křidélka). Aerodynamické součinitele křídla v závislosti na lokálních hodnotách vztlaku.

2.Jednorozměrné stacionární proudění adiabatické, adiabatické se třením a proudění s výměnou tepla.

3.Proudění v dýzách a difuzorech s proměnným průřezem. Vznik rázových vln, kolmá rázová vlna.

4.Rovinné potenciální proudění stlačitelné tekutiny.

5.Proudění vazké stlačitelné tekutiny.

6.Subsonické obtékání aerodynamického profilu. Kritické Machovo číslo. Aerodynamické součinitele.

7.Subsonické obtékání a aerodynamické charakteristiky přímého a šípového křídla konečného rozpětí.

8.Dvourozměrné supersonické proudění. Obtékání konvexní a konkávní hrany.

9.Supersonické profily.

10.Supersonické obtékání a aerodynamické charakteristiky křídla.

11.Transsonické jevy. Aerodynamické charakteristiky profilů, křídel a letounů v transsonické oblasti. Interakce mezní vrstvy s vnějším proudem a rázovou vlnou. Superkritické profily. Prostředky pro redukci vlnové krize.

12.Hypersonické proudění

13.Exkurze do vysokorychlostního aerodynamického tunelu.

Osnova cvičení:

1.Řešení Prandtlovy rovnice křídla. Glauertova metoda.

2.Odvození a využití rovnic pro stlačitelné proudění. Závislost Machova čísla a rychlostního parametru. Vyjádření bezrozměrných stavových veličin.

3.Stlačitelnost plynů. Šíření tlakového rozruchu. Aerodynamický ohřev.

4.Grafické vyjádření Bernoulliho integrálů a kritické hodnoty bezrozměrných veličin.

5.Adiabatické, isoentropické proudění v trubici proměnného průřezu.

6.Proudění stlačitelné tekutiny dýzami, difusory a aerodynamickým tunelem.

7.Rázové vlny.

8.Tlakové poměry na rychloměrných sondách.

9.Rychlostní poměry při nestlačitelném a stlačitelném proudění na profilu.

10.Aerodynamické charakteristiky profilu při subsonickém stlačitelném proudění.

11.Kritické Machovo číslo.

12.Obtékání konvexní a konkávní hrany.

13.Dvourozměrné supersonické obtékání aerodynamického profilu. Supersonické profily.

Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z oblasti aerodynamiky o případy obtékání křídla a případy stlačitelného podzvukového, transsonického a nadzvukového proudění. Absolventi předmětu se seznámí jak s oblastí vnějšího proudění, tak proudění v kanálech a dýzách.

Studijní materiály:

?Brož V., Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT v Praze

?Brož V., Aerodynamika vysokých rychlostí, skripta FS ČVUT v Praze

?M.E. Dejč, Technická dynamika plynů, SNTL

?Konečný D.: Theoretické základy aerodynamiky vysokých rychlostí, Naše vojsko.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KN:A-312
Brož V.
09:00–12:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA312

místnost KN:A-209
Helmich M.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Karlovo nám.
Učebna KA209 12122
místnost KN:A-209
Helmich M.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Karlovo nám.
Učebna KA209 12122
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4861506.html