Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nástroje územního a krajinného plánování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127NUKP ZK 5 3P+1C česky
Přednášející:
Jiří Kupka (gar.), Petr Durdík (gar.), František Pospíšil, Ivan Vorel
Cvičící:
Jiří Kupka (gar.), Petr Durdík (gar.), František Pospíšil, Ivan Vorel
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět spojuje tématiku nástrojů územního a krajinného plánování.

V části územního plánování navazuje na výuku v bakalářském studiu - URB3. Podrobněji je zde rozvedena problematika územního plánování, zejména postup při pořizování a zpracování územně analytických podkladů a územního plánu, obvyklé metodické přístupy, obsah a rozsah dokumentace. Studenti se seznámí s principy obsaženými ve stavebním zákoně a prováděcích vyhláškách.

V části týkající se krajinného plánování jsou rozvedeny postupy při plánování jednotlivých krajinných subsystémů a typy dokumentů, které pro tento účel slouží.

Požadavky:

Před konáním zkoušky z předmětu musí být uzavřený předmět 127URB3.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Hluboké znalosti procesu pořizování a zpracování územního plánu.

Studijní materiály:

!SKLENIČKA, Petr. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003.

!SALAŠOVÁ, Alena. Krajinné plánování I a II. Brno: Mendelova univerzita, 2015.

!Zák. 183/2006 Sb., Stavební zákon

!Vyhl. 500/2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti

!Vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

?VÁCHAL, Jan – NĚMEC, Jan – HLADÍK, Jiří (eds.). Pozemkové úpravy v České republice. Praha: Consult, 2011.

?Zák. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

?Zák. 289/1995 Sb., Lesní zákon

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-835

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A835
St
Čt
místnost TH:A-836

14:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A836

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4845806.html