Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Management of Power Production

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M16MEE Z,ZK 5 2P+2S
Přednášející:
Martin Beneš (gar.)
Cvičící:
Martin Beneš (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Studenti jsou seznámeni se základními technicko-ekonomickými výpočty, používanými při provozování výroben elektřiny.

Požadavky:

Nejsou žádné prerekvizity.

Osnova přednášek:

1. Specifické rysy technologie výroby energie

2. Řízení a organizace výrobních energetických podnik

3. Výrobně-hospodáská činnost, klasifikace a plánování

4. Organizace palivového hospodásřtví

5. Zúčtování spotřeby a zásob paliv, kalkulace náklad na palivo

6. Organizace a řízení provozu energetických výroben

7. Řízení technologických procesů

8. Spotřební charakteristiky zařízení elektráren

9. Normování a plánování spřoteby paliv a energie

10. Energetická bilance tepelných a jaderných elektráren

11. Rozbor THU (metoda přímá a ÚKTE)

12. Kalkulace nákladů výroby elektrické energie a tepla

13. Analýza nákladů výroby elektrické energie a tepla

14. Klíčování nákladů při kombinované výrobě el. energie a tepla

Osnova cvičení:

1. Procvičení základních elektrárenských pojmů

2. Posouzení paroplynového cyklu s klasickou parní elektrárnou

3. Výpočet a konstrukce výkonových charakteristik energetických výroben

4. Analýza diagramu zatížení energetické výrobny

5. Analýza diagramu zatížení energetické výrobny - pokračování

6. Zhodnocení a účetní likvidace výsledků inventury uhelné skládky

7. Test

8. Výpočet hlavních a dílčích THU energetické bilance energetických výroben

9. Výpočet a konstrukce spotřební charakteristiky kombinovaného TG

10. Výpočet normované spotřeby paliva

11. Hospodárné rozdělování zatížení

12. Test

13. Rozbor THU metodou přémou a nepřímou (ÚKTE)

14. Volba metody klíčování nákladů na elektrickou energii a teplo

Cíle studia:
Studijní materiály:

Habřinský, J., Jäger, M.: Ekonomika a řízení výroby energie. Skripta ČVUT, Praha 1986

Marsch, W.D.: Economics of Electric Utility Power generation. Clarendon Press, New York 1980

Doty, S., Turner, C.: Energy Management Handbook. Lilburn USA, The Fairmont Press 2013.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost JP:B5-534
Beneš M.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
Konzultační místnost
místnost JP:B5-534
Beneš M.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Jugoslávských partyzánů 3
Konzultační místnost
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4829606.html