Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Business Logistics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M16LOG Z,ZK 5 2P+2S anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Logistika jako integrovaný systém v rámci řízení podniku. Logistika jako součást strategie podniku. Principy moderních logistických koncepcí a směru. Management, kooperace na logistickém řetězci, integrované řídící systémy. Postupy při organizování toku a výpočtech základních logistických veličin. Trh logistických služeb. Logistické integrace včetně jejich právních, ekologických a ekonomických aspektů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Pojetí logistiky a její vývoj

2. Řízení toku materiálu

3. Prvky logistického systému, logistický řetězec, logistické vazby

4. Zákaznický servis

5. Logistické náklady

6. Dopravní náklady

7. Logistické technologie

8. Logistické funkce

9. Aktivní prvky logistických řetězců

10. Pasivní prvky logistických řetězců

11. Informační toky na logistickém řetězci

12. Elektronický trh

13. Moderní trendy v logistice

14. Projektování logistických řetězců

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Bowersox, D. J., Closs, D. J., Helferich, O. K.: Logistical Management,. McGraw-Hill 1996

Sixta, J., Mačát V.: Logistika - teorie a praxe. CP Books 2005

Pernica, P.: Logistika pro 21. století. Radix, Praha 2004

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4829106.html