Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ecology and Economy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M16EKL Z,ZK 5 3P+1S anglicky
Přednášející:
Jaroslav Knápek (gar.)
Cvičící:
Jaroslav Knápek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Student je seznámen s konceptem trvale udržitelného rozvoje, jeho jednotlivými aspekty a souvislostmi. Student

získává základní znalosti o vlivech a úincích na životní prostedí souvisejícími s energetickými systémy,

prmyslovou výrobou a dalšími antropogenními innostmi. Student získává základní znalosti z oblasti ekonomiky

životního prostedí vetn specifických znalostí z oblasti obchodování s emisními povolenkami, financování

budoucí likvidace jaderných zaízení, ukládání radioaktivních odpad. Dále se získávají znalosti z oblasti

ekonomické efektivnosti obnovitelných zdroj, jejich schémat podpor v kontextu energetických politik R a EU.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Vývoj přístupu k ochraně životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj

2. Globální ekologické problémy a demografické, ekonomické, politické aspekty

3. Skleníkový efekt, klimatické změny, obchodování s emisními povolenkami

4. Fosilní paliva, palivový cyklus, ekologické a ekonomické aspekty

5. Jaderný palivový cyklus, ekologické a ekonomické aspekty

6. Ekonomické aspekty nakládání s radioaktivními odpady a vyřazování jaderných zařízení

7. Systémové aspekty užití obnovitelných zdrojů energie

8. Ekonomická efektivnost obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny

9. Ekonomická efektivnost obnovitelných zdrojů pro výrobu tepla

10. Schémata podpor užití OZE, politika ČR a EU

11. Nástroje státu pro regulaci činností ve vztahu k životnímu prostředí

12. Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí, indikátory

13. Externality, externí náklady, jejich stanovení a užití

14. Shrnutí, rezerva

Osnova cvičení:

1. Názory na ekologické problémy

2.

3. Aktuální ekologické problémy - diskuze

4.

5. Trvale udržitelný rozvoj - diskuze

6.

7. Ekonomická efektivnost projektu na užití obnovitelných zdrojů energie 1.

8.

9. Ekonomická efektivnost projektu na užití obnovitelných zdrojů energie 2.

10.

11. Aktuální problémy ochrany životního prostředí v ČR

12.

13. Zápočet

14.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Sorensen B.: Renewable EnergyElsevier 2011. ISBN 978-0-12-375025-9

Ritschelová, Iva, et al. Úvod do ekonomiky životního prostředí. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad

Labem, 2002. 96 s. ISBN 80-7044-415-0

Gore A.: Zem na misce vah. Argo 2000. ISBN 80-7203-310-7

Šauer Petr: Základy ekonomiky životního prostředí I, Praha, 2008, ISBN 978-80-86709-13-0

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE1M16EKL
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:A4-205
Knápek J.
12:45–15:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna
místnost T2:A4-205
Knápek J.
15:15–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost JP:B5-576
Knápek J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
Učebna
místnost JP:B5-576
Knápek J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Jugoslávských partyzánů 3
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4828406.html