Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Manufacturing of Electrical Components

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M13VES KZ 4 2P+2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Technologie elektronických součástek, jejich označování, standardnizace. Základní užívané technologie. Typy součástek: rezistory, kondenzátory, vf. cívy a transformátory. Životní cykly součástek, ekologické aspekty výroby součástek.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M13VES

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13VES

Požadavky:

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů, dokumentuje výsledky měření, odevzdá protokol z jedné laboratorní úlohy, získá minimálmě 50% bodů dosažitelného počtu v závěrečném testu

Osnova přednášek:

1. Elektronická a elektrotechnická zařízení a životní prostředí.

2. Životní cyklus výrobku

3. Ekodesign výrobků s přihlédnutím k direktivám EU.

4. Ideální pasivní součástky elektrických obvodů.

5. Technologie elektronických součástek, standardizace, příklady vybraných hodnot. Konstrukce pevných rezistorů.

6. Vlastnosti rezistorů porovnání vlastností pevných rezistorů různých konstrukcí.

7. Proměnné rezistory, nelineární rezistory

8. Konstrukce pevných kondenzátorů, kondenzárory svitkové, keramické.

9. Elektrolytické kondenzátory, proměnné kondenzátory, kondenzátory zvláštních konstrukcí.

10. Vlastnosti kondenzátorů, porovnání vlastností kondenzátorů různých konstrukcí.

11. Součástky s indukčností, VF cívky, tlumivky, transformátory.

12. Vlastnosti cívek a transformátorů.

13. Polovodičové součástky 1: diody, bipolární tranzistory, tyristory.

14. Polovodičové součástky 2: tranzistory JFET, MOSFET, IGBT.

Osnova cvičení:

1. Základní statistické pojmy, vanová křivka, intenzita poruch.

2. Spolehlivost systému, rozdělení pravděpodobnosti, horká a studená záloha.

3. Bezpečnost práce v laboratoři, výklad laboratorních úloh.

4. Elektrické obvody.

5. Ideální součástky elektronických obvodů

6. Jednoduché polovodičové součástky, VA charakteristika diody a tranzistoru.

7. VA charakteristika fotovoltaického článku.

8. Nelinearita rezistorů a nelineární rezistory.

9. Výklad laboratorních úloh

10. Feroelektrické kondenzátory.

11. VF cívky.

12. Vlastnosti rezistorů při vysokých kmitočtech.

13. Vlastnosti kondenzátorů při vysokých kmitočtech.

14. Pájení desky s plošnými spoji

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni s technologií výroby elektronických součástek, jejich vlastnostmi a metodami testování kvality součástek.

Studijní materiály:

Benda, V., Papež, V. Komponenty výkonové elektroniky, Praha, ČVUT, 2006

Lutz J.et all: Semiconductor Power Dewices: Phisics, Charakteristics, Reliability, Springer 2011

Szendiuch, I.: Základy technologie mikroelektronických systémů, VUTIUM, Brno, 2006

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE1M13VES
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4825206.html