Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Obecná mikrobiologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLMKBA Z,ZK 3 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:
Požadavky:

Podmínky zápočtu : Multiplechoice test o 30 otázkách - 17 správných odpovědí

Zkouška: praktická - kterákoli z úloh prováděných v rámci praktik - témata viz protokoly

2 ústní otázky - seznam bude zveřejněn

Osnova přednášek:

Přednášky:

1. Úvod do oboru, předmět studia, historie, základní pojmy

2. Morfologie, fyziologie a genetika bakteriální buňky

3. Vztah mikrob-hostitel. Základní charakteristika infekčního procesu. Antiinfekční imunita

4. Metody průkazu bakterií - základní diagnostické postupy

5. Možnosti eliminace infekčního agens. Dezinfekce a sterilizace

6. Antibiotika a další antimikrobiální látky

7. Obecná mykologie a parazitologie - techniky pro průkaz těchto agens

8. Obecná virologie

9. Možnosti diagnostického průkazu virových infekcí.

10. Moderní diagnostické techniky v lékařské mikrobiologii

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení:

1. Zásady laboratorní praxe v mikrobiologické laboratoři

2. Metody dezinfekce a sterilizace

3. Kultivační média, příprava a rozlévání živných půd

4. - 6. Očkování bakteriálních kultur Bacillus subtillis, Micrococcus luteus, Escherichia coli a Staphylococcus aureus,

7. - 8. Odečítání kultur, morfologie bakteriálních kolonií,

9. Příprava mikroskopických preparátů b. kultur,

10. Gramovo barvení.

Cíle studia:

Cílem předmětu Obecná mikrobiologie v bakalářském oboru zdravotní laborant je seznámit studenty s laboratorními vyšetřovacími postupy používanými v rutinních diagnostických laboratořích pro přímý i nepřímý průkaz bakteriálních, virových, mykotických i parazitárních infekcí. Praktický nácvik základních laboratorních postupů je rovněž zaměřen na chování v infekčním prostředí laboratoře a ochranu zdraví při práci s infekčním materiálem v návaznosti na předmět Správná laboratorní praxe v 1. ročníku studia.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Schindler, J: Mikrobiologie : pro studenty zdravotnických oborů,

Votava M.: Lékařská mikrobiologie-vyšetřovací metody

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4818306.html