Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Laboratorní praxe imunologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLLPIA KZ 4 10XD česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Laboratorní praxe (hematologie, transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunologie) (17PBLLPA)
Přednášející:
Jana Hudzietzová (gar.)
Cvičící:
Jana Hudzietzová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Individuální odborná praxe doplňuje praktickou část výuky v oboru zdravotní laborant. Studenti se seznamují s organizací provozu a základní dokumentací laboratorních pracovišť a prakticky provedou vybrané úkony a činnosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Odborná praxe

Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy

Příjem materiálu a jeho rozdělení do příslušných laboratoří

Metody užívané k vyšetření složek humorální imunity

Metody užívané k vyšetřování složek buněčné imunity

Vyšetřovací algoritmy ppři diagnostice imunopatologických stavů

Autoimunity

Alergické onemocnění

Monitorování imunitní odpovědi při protinádorové imunoterapii

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Hořejší V., Bartůňková J: Základy imunologie. 3. vyd. Triton, Praha 2005

2.Bartůňková j., Paulík M.: Vyšetřovací metody v imunologii, Grada, 2. přeprac. vydání, 2011

Doporučená literatura:

1.Ferenčík M. a kol.: Imunitní systém. Praha. Grada. 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4818006.html