Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Laboratorní praxe genetika a molekulární biologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLLPGA KZ 4 10XD česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Laboratorní praxe (hematologie, transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunologie) (17PBLLPA)
Přednášející:
Jana Hudzietzová (gar.)
Cvičící:
Jana Hudzietzová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Individuální odborná praxe doplňuje praktickou část výuky v oboru zdravotní laborant. Studenti se seznamují s organizací provozu a základní dokumentací laboratorních pracovišť a prakticky provedou vybrané úkony a činnosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Odborná praxe

?Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy

?Příjem materiálu a jeho rozdělení do příslušných laboratoří

?Diagnostické metody, používané v rutinní laboratoři, pozorování, nácvik dovedností, laborování

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Snustad P.D., Simmons M.J. (2009): Genetika. Masarykova Univerzita, Brno, 1. vydání.

2.Alberts, Bruce. Základy buněčné biologie : Úvod do molekulární biologie buňky, Ústí nad Labem, Espero Pu-blishing- Molecular biology of the cell. Edited by Bruce Alberts. 5th ed. New York, Garland Science, 2008

Doporučená literatura:

1.Albetrs a kol.: Základy buněčné biologie. Espero Publishing, Praha 2000

2.Rosypal, Stanislav a kol.: Úvod do molekulární biologie IV. Třetí inovované vydání. Brno, Grafex, 2002. 300 s. Díl IV.- Šmarda J. a kol.: Metody molekulární biologie, Brno, Masarykova univerzita 2005.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4817806.html