Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Laboratorní praxe - biochemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLLPBA KZ 2 5XD česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Laboratorní praxe (hematologie, transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunologie) (17PBLLPA)
Přednášející:
Cvičící:
Jana Hudzietzová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Individuální odborná praxe doplňuje praktickou část výuky v oboru zdravotní laborant. Studenti se seznamují s organizací provozu a základní dokumentací laboratorních pracovišť a prakticky provedou vybrané úkony a činnosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Odborná praxe

?Organizace provozu, vybraná dokumentace, standardní operační postupy

?Příjem a identifikace biologického materiálu, příprava analytických vzorků

?Provoz a údržba automatického analyzátoru, stanovení glykémie z kapilární krve

?Stanovení osmolality séra, moči, stanovení parametrů AB metabolismu a krevních plynů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Štern, P. a kol: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Karolinum, Praha 2005.

2.Racek, J. a kol. Klinická biochemie. Galen. Praha 2006

3.Ledvina, M., Stoklasová, A., Cerman, J. Biochemie pro studující medicíny. Karolinum. Praha 2008.

Doporučená literatura:

1.Kodíček, M. Biochemické pojmy - výkladový slovník. Praha, Vydavatelství VŠCHT, 2004.

2.Jabor, A. a kol. Vnitřní prostředí. Grada. Praha 2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4817706.html