Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Industrial Information Systems

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE3M33PIS Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Korekvizita:
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Průmyslové informační systémy (A0M33PIS)
Industrial Information Systems (AE0M33PIS)
Průmyslové informační systémy (B3M33PIS)
Přednášející:
Petr Kadera (gar.), Václav Jirkovský, Martin Macaš
Cvičící:
Petr Kadera (gar.), Václav Jirkovský, Ondřej Kurkin, Martin Macaš
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentů základní sadu dovednosti, která je nutná pro návrh a správu moderních výrobních systémů. V první části kurzu se studenti seznámí s metodami modelování a simulování diskrétních výrobních systémů. Následně studenti získají vhled do možností datové analýzy pro optimalizaci provozu výrobních prostředků a do metod dolování procesů (angl. process mining). Závěrečná část kurzu se zabývá metodami datového a znalostního modelování, které jsou nutné pro explicitní zachycení a strojové využívání informací a znalostí o výrobě.

Požadavky:

Základní znalosti relačních DBMS, základní znalosti počítačových sítí

Osnova přednášek:

1. Modely systémů diskrétních událostí

2. Petriho sítě

3. Analýza Petriho sítí

4. Časované Petriho sítě

5. Výkonnostní modely

6. Softwarové nástroje pro modelování diskrétní výroby

7. Datová analýza výrobních systémů

8. Dolování procesů (Process mining)

9. Úvod do sémantiky

10. Ontologie

11. Jazyky OWL a SPARQL

12. Sémantické vyvozování

13. Deskripční logika

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Simulace výrobního procesu

2. Úloha #1

3. Sémantické webové technologie

4. Úloha #2 - semestrální projekt SWT

5. Systémy pro ontologickou shodu

6. Domácí úloha #1

7. Závěrečný test

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s informačními systémy používanými v průmyslu, s principy tvorby datových modelů a s novými trendy přicházejícími do průmyslové praxe.

Studijní materiály:

Cassandras, C.,G.; Lafortune, S. (2008): Introduction to Discrete Event Systems

F. Baader, The description logic handbook: theory, implementation, and applications, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007

R. Brachman and H. J. Levesque, Knowledge Representation and Reasoning, Morgan Kaufmann, 2004

Poznámka:
Další informace:
http://moodle.fel.cvut.cz/course/search.php?search=be3m33pis
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost JP:A-303
Kadera P.
Jirkovský V.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
místnost T2:A3-412

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator
místnost T2:A3-412
Jirkovský V.
Kurkin O.

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laborator
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4811806.html