Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Six Sigma

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16S3SS Z 3 0P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
oddělení manažerských studií
Anotace:

Předmět je zaměřena na praktickou aplikaci jak jednotlivých součástí (metod a technik ? zejména aplikované statistické metody a techniky) využívaných v rámci přístupu Six Sigma, tak na společnou aplikaci těchto součástí v rámci celého cyklu DMAIC (define, measure, analyze, improve, control).

Požadavky:
Osnova přednášek:

Six Sigma (základy a historie přístupu, zaměření metodiky a možnosti aplikace), aplikace Six Sigma ve výrobě a v poskytování služeb;

vztah Six Sigma a Lean Management, propojení cílů projektů Six Sigma se strategií organizace;

základní popis metodiky DMAIC;

DEFINE - volba projektu pro aplikaci Six Sigma, tvorba projektového týmu a plánování projektu;

DEFINE - analýza zainteresovaných stran (analýza vztahů, matice vlivu, volba komunikační strategie pro jednotlivé zainteresované strany);

DEFINE - určování hlasu zákazníka (VOC) a identifikování CTQ (Critical to Quality);

DEFINE/MEASURE - mapování procesu;

MEASURE - způsobilost procesu, určování příčin, identifikace kořenových příčin;

MEASURE - plánování shromažďování dat, realizace shromažďování dat (typy dat, formuláře pro sběr dat, operační definice pro měření a monitorování, zajištění a ověření validity dat);

ANALYZE - analýza dat (grafická analýza, korelace a regresní analýza, testování hypotéz, spolehlivost zařízení a produktů), ověření správnosti identifikace kořenových příčin;

IMPROVE - návrh řešení, stanovení priorit a volba varianty řešení, plánování experimentů (ověření vlivu různých faktorů a hledání správného nastavení);

IMPROVE - implementace zlepšení;

CONTROL - plánování kontroly procesu a potvrzení správnosti řešení v rámci zlepšování procesů (SPC ? Statistical Process Control ? regulační diagramy); uzavření projektu Six Sigma.

Osnova cvičení:

Six Sigma (základy a historie přístupu, zaměření metodiky a možnosti aplikace), aplikace Six Sigma ve výrobě a v poskytování služeb;

vztah Six Sigma a Lean Management, propojení cílů projektů Six Sigma se strategií organizace;

základní popis metodiky DMAIC;

DEFINE - volba projektu pro aplikaci Six Sigma, tvorba projektového týmu a plánování projektu;

DEFINE - analýza zainteresovaných stran (analýza vztahů, matice vlivu, volba komunikační strategie pro jednotlivé zainteresované strany);

DEFINE - určování hlasu zákazníka (VOC) a identifikování CTQ (Critical to Quality);

DEFINE/MEASURE - mapování procesu;

MEASURE - způsobilost procesu, určování příčin, identifikace kořenových příčin;

MEASURE - plánování shromažďování dat, realizace shromažďování dat (typy dat, formuláře pro sběr dat, operační definice pro měření a monitorování, zajištění a ověření validity dat);

ANALYZE - analýza dat (grafická analýza, korelace a regresní analýza, testování hypotéz), ověření správnosti identifikace kořenových příčin;

IMPROVE - návrh řešení, stanovení priorit a volba varianty řešení;

IMPROVE - implementace zlepšení;

CONTROL - plánování kontroly procesu a potvrzení správnosti řešení v rámci zlepšování procesů (SPC ? Statistical Process Control ? regulační diagramy); uzavření projektu Six Sigma.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupem Six Sigma v celé jeho šíři. Cílem je dále seznámit studenty s přístupy k metodice Six Sigma, jejich využití v praxi a její propojení se přístupem Lean Management.

Studijní materiály:

Lean Six Sigma Demystified: A Self-Teaching Guide. ? ARTHUR J.

Lean Six Sigma for dummies. - MORGAN, J. -- BRENIG-JONES, M.

What is Six Sigma - GEORGE, M L. -- ROWLANDS, D. -- KASTLE, B.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4806206.html