Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Modelling and Simulation II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E351712 Z,ZK 5 2P+2L česky
Přednášející:
Matěj Sulitka (gar.), Petr Kolář (gar.)
Cvičící:
Matěj Sulitka (gar.), Petr Kolář (gar.), Tomáš Lazák
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Základní kurz o modelování částí i celých strojů metodou konečných prvků.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Nosníkové prvky; příprava geometrie pro MKP model; tvorba volné a mapované sítě; definice okrajových podmínek; výpočty vlastností osamělých těles; výpočty vlastností soustavy těles; analýza konkrétních konstrukcí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Význam modelování v konstrukci strojů; vymezení oblasti problémů; hlavní metody diskretizace kontinua; základní principy metody konečných prvků (MKP); nosníkové prvky v MKP; matice hmotnosti a tuhosti prvku; hlavní 2D a 3D prvky; vazby; specifikace okrajových podmínek a preprocesing; postprocesing a interpretace výsledků; verifikace; soustavy těles; citlivostní analýza; parametrická optimalizace; topologická optimalizace.

Studijní materiály:

"Kolář, V., Němec, I., Kanický, V., 1997: FEM Principy a praxe metody konečných prvků; Computer Press; ISBN 80-7226-021-9

Rektorys K. a spol.: Přehled užité matematiky I a II. Praha, Prometheus, 1995"

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost HO:A-139
Kolář P.
Sulitka M.

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Laboratoř NC řízení a automati
místnost HO:A-139
Kolář P.
Sulitka M.

10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Horská ulice
Laboratoř NC řízení a automati
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4791206.html