Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Subjektivní refrakce II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOSUR2A Z,ZK 7 2P+4C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Nauka o refrakci (17PBONRA)
Subjektivní refrakce I. (17PBOSUR1)
Přednášející:
Přemysl Kučera
Cvičící:
Jakub Král, Markéta Žáková (gar.), Přemysl Kučera, Ondřej Policar
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Během přednášek si studenti prohloubí teoretické znalosti, na cvičeních pak praktické dovednosti subjektivní refrakce za pomoci zkušební obruby a zkušební sady skel. Dále budou následovat testy na binokulární vyvážení, nácvik práce s foropterem a další technikou.

Požadavky:

80% docházka na cvičeních, závěrečné vyšetření refrakce, vyplněné refrakční karty. Zkoušku tvoří test a ústní část tvořená kombinací tří otázek, které si student vylosuje.

Osnova přednášek:

1. Hypermetropie, myopie, astigmatismus

2. Disociace, disociační testy

3. Prizmatická decentrace, výpočet celkové prizmatické korekce

4. Binokulární vyšetření astigmatismu

5. Vliv náklonu zkušební a korekční obruby na změnu refrakčního deficitu

6. Anizeikonie - klasifikace, vyšetření a řešení

7. Akomodace a její poruchy, vyšetření adice, akomodační šíře, akomodační rezerva

8. Progrese myopie, noční myopie, přístupy k řešení myopie

9. Systémová onemocnění a jejich vliv na vyšetření refrakce

10. Oční onemocnění a jejich vliv na vyšetření refrakce

11. Zdravotní a mentální omezení při vyšetření refrakce

12. Komplikované refrakční stavy - afakie, náhrada sklivce, ektázie rohovky

13. Vyšetření refrakce pro potřeby aplikace kontaktních čoček

14. Kazuistiky

Osnova cvičení:

1. Hypermetropie, myopie, astigmatismus

2. Disociace, disociační testy

3. Prizmatická decentrace, výpočet celkové prizmatické korekce

4. Binokulární vyšetření astigmatismu

5. Vliv náklonu zkušební a korekční obruby na změnu refrakčního deficitu

6. Anizeikonie - klasifikace, vyšetření a řešení

7. Akomodace a její poruchy, vyšetření adice, akomodační šíře, akomodační rezerva

8. Noční myopie

9. Systémová onemocnění a jejich vliv na vyšetření refrakce

10. Oční onemocnění a jejich vliv na vyšetření refrakce

11. Zdravotní a mentální omezení při vyšetření refrakce

12. Komplikované refrakční stavy - afakie, náhrada sklivce, ektázie rohovky

13. Vyšetření refrakce pro potřeby aplikace kontaktních čoček

14. Práce s foropterem

Cíle studia:

Studium předmětu Subjektivní refrakce II. má přinést studentům ucelený přehled subjektivních refrakčních vyšetření a jejich praktické zvládnutí. Cílem je kromě získání teoretických předpokladů také praktický nácvik subjektivního měření refrakce s akcentem na binokulární (akomodační) dokorigování a zvládnutí technik měření na blízko a na střední vzdálenost.

Studijní materiály:

Benjamin, W. J., Borish's Clinical Refraction, 2.ed, 2006; 1694 s.

Dieze, H., Die optometrische Untersuchung, Thieme 2008, 320 s.

Sandi, D., Harvey, B., Eye Essentials ? Assessment and Investigative Techniques, Butterworth-Heinemann 2005, 208 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-232
Kučera P.
12:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. optometrie a oční optiky
St
místnost KL:B-232
Král J.
08:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Lab. optometrie a oční optiky
místnost KL:B-232
Král J.
12:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Lab. optometrie a oční optiky
Čt
místnost KL:B-220
Kučera P.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

místnost KL:B-232
Policar O.
08:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. optometrie a oční optiky
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4787706.html