Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nauka o refrakci

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBONRA ZK 2 1P česky
Přednášející:
Jiří Novák (gar.)
Cvičící:
Jiří Novák (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět se zaměřuje na popis, teorii výskytu a příčin refrakčních vad. Optická stavba oka. Lidské oko jako optický systém (schématické a redukované oko, velikost retinálního obrazu, velikost zornice, stenopeické vidění, zraková ostrost). Klinické anomálie refrakce - refrakční vady (hypermetropie, myopie, astigmatismus, presbyopie, afakie). Výskyt a četnost refrakčních vad. Příčiny refrakčních vad. Akomodace a její poruchy - presbyopie, anisometropie - aniseikonie.

Požadavky:

Zkouška je tvořena písemným testem a ústní částí.

Osnova přednášek:

1.Přehled zobrazovacích vlastností optické soustavy oka (aberace, rozlišovací schopnost, MTF, vliv aberací na kvalitu zobrazení)

2.Refrakční vady a jejich popis. Hypermetropie. Myopie. Astigmatismus. Anisometropie. Výskyt a četnost refrakčních vad. Příčiny refrakčních vad.

3.Popis refrakčního stavu oka a principy jeho optické korekce.

4.Vyšetřovací místnost, její vybavení a podmínky vyšetření (vliv osvětlení a vyšetřovací vzdálenosti na výsledky vyšetření refrakčního stavu).

5.Měření rozlišovací schopnosti a zrakové ostrosti oka. Optické základy konstrukce optotypů. Typy optotypů.

6.Optické přístroje a pomůcky pro určení refrakčního stavu, principy skiaskopie

7.Metody měření aberací a kvality zobrazení oka

8.Měření kontrastní citlivosti oka. Testy kontrastní citlivosti a jejich využití.

9.Sférická ametropie - metody určení a vliv na zrakovou ostrost a kontrastní citlivost

10.Astigmatismus - metody určení a vliv na zrakovou ostrost a kontrastní citlivost

11.Akomodace oka - metody určení akomodační šíře

12.Optické principy korekce brýlovými, kontaktními čočkami, intraokulárními čočkami a chirurgickými zákroky na rohovce

13.Optické principy korekce presbyopie.

14.Shrnutí problematiky

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Optické principy měření a korekce refrakčních vad a s tím souvisejících problémů.

Studijní materiály:

1.Anton M.: Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno 2004.

2.Tunnaclife A.H.: Introduction to Visual Optics. The Gresham Press, London 1993.

3.Benjamin, W.: Borish's Clinical Refraction. Butterworth-Heinemann Elsevier, 2006.

4.Rabbetts R.B.: Clinical Visual Optics, Butterworth-Heinemann, 2007.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-220_N
Novák J.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4787406.html