Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Základy účetnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMSZU KZ 4 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s podstatou účetnictví, se zásadami vedení účetnictví, s účetní terminologií. Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky účetnictví, seznámit je s významem účetnictví a jeho místem v systému řízení organizace. Naučit studenty pracovat se základními pojmy účetnictví a s právními normami, které vedení účetnictví upravují.

Požadavky:

Max. 3 absence na seminářích

Osnova přednášek:

1. Pojem účetnictví, jeho význam a funkce. Podstata finančního účetnictví. Systém regulace účetnictví. Účetní dokumentace. Inventarizace majetku a závazků. Daňová evidence.

2. Účet, podstata, forma, druhy. Podvojnost a souvztažnost. Obraty, zůstatky, uzávěrka účtů. Rozvahové a výsledkové účty.

3. Účtování zásob - materiál, zboží, výrobky. DPH a její účtování.

4. Účtování finančního majetku.

5. Účtování dlouhodobého majetku. Účtování odpisů. Účtování nákladů a výnosů.

6. Zúčtování se zaměstnanci a s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

7. Účetní zápisy, účetní knihy, účetní formy, účetní techniky. Opravy účetních zápisů.Uzavření účetních knih, účetní závěrka. Specifičnost účtování zdravotnických zařízení.

Osnova cvičení:

1. Úvod do účetnictví. Daňová evidence praktického lékaře.

2. Účtování na rozvahových účtech. Účtování na výsledkových účtech.

3. Procvičování účtování zásob - materiál, zboží, výrobky. Účtování DPH.

4. Procvičování účtování finančního majetku.

5. Procvičování účtování dlouhodobého majetku. Účtování odpisů. Účtování nákladů a výnosů.

6. Účtování mezd, zdravotního a sociálního pojištění.

7. Sestavení účetní závěrky.

Cíle studia:

Cílem studia je uvést studenty do problematiky účetnictví, seznámit je s podstatou a vedením účetnictví.

Studijní materiály:

. Štohl, P.: Učebnice účetnictví 2014 1.díl, 14. vydání. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 154 s, 2013, ISBN 978-80-87237-58-8

. Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. v aktuálním znění

. Takáčová, H.: Účetnictví neziskových organizací , 1. vydání. Praha: Oeconomica 2010, 184 s., ISBN 978-80-245-1664-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4766706.html