Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Diplomová práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSDP Z 8 8S česky
Korekvizita:
Seminář k diplomové práci 2 (17PMSSDP2A)
Přednášející:
Petr Kudrna
Cvičící:
Ivana Kubátová (gar.), Jan Bruthans, Martina Caithamlová, Gleb Donin, Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Petra Hospodková, Vojtěch Kamenský, Zuzana Kotherová, Petr Kudrna, Vít Přindiš, Vladimír Rogalewicz, Miroslav Selčan, Mariia Simonova, Veronika Vašková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Náplní předmětu bude samostatná práce studenta ve 4. semestru studia na téma související s řešením vědeckých projektů na FBMI ČVUT a též v souvislosti s řešením projektů na spolupracujících pracovištích zdravotnických zařízení a spolupracujících firem. V rámci řešení diplomové práce student využije mnoho poznatků z předchozích předmětů. Diplomová práce je završením projektově orientované výuky.

Požadavky:

Dílčí požadavky:

Student je povinen plnit úkoly, které mu zadá vedoucí diplomové práce. Student je povinen průběžně informovat svého vedoucího práce o postupu řešení diplomové práce

Podmínky zápočtu:

Závěrečná práce studentů FBMI ČVUT prokazuje samostatné analytické a tvůrčí schopnosti studenta a také jeho schopnosti integrovat znalosti z předcházejících fází studia.

Student je povinen plnit úkoly, které mu zadá vedoucí diplomové práce. Student je povinen průběžně informovat svého vedoucího práce o postupu řešení diplomové práce. Student má prokázat schopnost vyhledat informace pomocí informačních technologií (vyhledávání na internetu, v knihovních katalozích, v bibliografických systémech, ), mněl by prokázat tvůrčí schopnost uplatnit metody sociologického a psychologického výzkumu, sestavení struktury diplomové práce a její obhajoba.

Odevzdání diplomové práce ve formálně přijatelné kvalitě a v daném termínu.

Požadavky ke zkoušce:

Není

Osnova přednášek:

Není předepsaná

Osnova cvičení:

Není předepsaná, je individuálně nastavená vedoucím diplomové práce

Konzultace, zápočet

Cíle studia:

Závěrečná práce studentů FBMI ČVUT prokazuje samostatné analytické a tvůrčí schopnosti studenta a také jeho schopnosti integrovat znalosti z předcházejících fází studia.

Studijní materiály:

[1] SGALL, P., PANEVOVÁ, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (1. vydání). Karolinum 2005,

[2] ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON 2005,

[3] UMBERTO ECO (Překlad Seidl, I.): Jak napsat diplomovou práci. (1. vydání) Votobia 1997SGALL, P., PANEVOVÁ, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (1. vydání). Karolinum, 2004

[4] ŠIFNER, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. UK Praha, 2004

[5] LIŠKA, V.: Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha, Profesional Publishing 2004

[6] LIŠKA, V.: Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrych - Růžičkův statek. 2005 ISBN 80-86579-17-4.

[7] GREENHALGH, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené nadůkazu. Praha, Grada 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4765806.html