Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ročníkový projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBRPRA Z 2 2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Martin Rožánek (gar.), Jakub Ráfl
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci předmětu studenti zahájí řešení své diplomové práce (DP). Budou objasněny požadavky na DP pro obor BME. Ve spolupráci s vedoucím bude vytvořeno přesné zadání budoucí DP a dosaženo jeho schválení. V druhé polovině semestru studenti zjistí a zdokumentují přehled současného stavu a aktuálnost problému zvolené DP.

Požadavky:

1. Přesné zadání DP je uvedené v Projects.

2. Zadání je v Projects schválené.

3. Student odevzdal dokument obsahující:

a) zdůvodnění potřebnosti, aktuálnosti a řešitelnosti tématu,

b) přehled současného stavu, výchozí podmínky práce,

c) detailní harmonogram řešení včetně termínů.

4. Výstupy podle bodu 3 musí být obhájeny v rámci prezentací na semináři k Ročníkovému projektu.

5. Výstupy budou nakonec uploadovány do Projects.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vytvořit spolu s vedoucím přesné zadání budoucí DP a dosáhnout jeho schválení.

Zjistit a zdokumentovat přehled současného stavu a aktuálnost problému DP.

Zjistit řešitelnost problému DP.

Vytvořit časový harmonogram řešení DP rozdělený do dílčích a kontrolovatelných kroků.

Zahájit práce na DP - typicky vytvořit podmínky pro její realizaci: vytvořit si potřebné protokoly, softwarové nástroje na zpracování dat, provést pilotní měření apod.

Studijní materiály:
Poznámka:

Student má právo navrhovat téma své diplomové práce. Návrh tématu je nutné konzultovat s vyučujícími v rámci Ročníkového projektu.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-137
Rožánek M.
Ráfl J.

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-137
Rožánek M.
Ráfl J.

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4763806.html