Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Návrh komponent elektrického pohonu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0M14KOP Z,ZK 5 2P+2L česky
Přednášející:
Jan Bauer
Cvičící:
Jan Bauer, Martin Kozák
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět vysvětluje teoretické základy a praktické postupy při návrhu a řízení pohonů pomocí PLC.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Přednáška – Teorie automatizace, schéma, základní princip, signály – analogový a digitální

Cvičení – Příprava pracoviště + SW, základní informace ke komunikaci (PN, ethernet, nastavení síťové karty, …)

2.Přednáška – PLC – Princip, adresace, diagnostika, HW konfigurace, seznámení s TIA portálem

Cvičení – TIA portál, HW konfigurace PLC, nastavení IP adresy, PN jméno, připojení k PLC, využití nápovědy v TIA

3.Přednáška – PLC – Vstupy/výstupy, tagy, datové typy, LAD, funkční bloky

Cvičení – Zadrátování vstupů, výstupů, logika, spínání (tzn. rozsvítit LED, …)

4.Přednáška – PLC – funkce, instrukce, …

Cvičení – Využití funkcí a funkčních bloků, naprogramování jednoduchých aplikací

5.Přednáška – HMI – přehled, napojení na PLC, základní vizualizace, alarmy

Cvičení – Připojení předchozích úloh na panel

6.Přednáška – HMI – uživatelé, receptury, download do panelu, simulace a testování

Cvičení – Připojení předchozích úloh na panel

7.Přednáška – Pohony – obecně se zaměřením na měnič a servo, telegramy, základní principy fr. měničů, jejich regulační struktura a typy dle využití, typy servomotorů, PMSM a ASM, popis měniče S210 základní vlastnosti

Cvičení – Konfigurace pohonu, nastavení IP adresy, PN jména a telegramu, control panel (základní commissioning)

8.Přednáška – typy modulací, motorové moduly, max. výstupní napětí, line a motor side komponenty, základní struktury, Simatic a Sinamics přehled, přehledy odměřování polohy, Technologické objekty – Speed axis, základní popis, standardní telegramy, sekvence ovládání osy, popis MC_Power, MC_Move_Velocity, MC_JOG, MC_Halt, diagnostika, použití ctrl. panelu Trace

Cvičení – Vytvoření technologického objektu, commissioning, rozhýbání servopohonů, ukázka MC funkcí v TIA portálu

9.Přednáška – Technologické objekty – relative positionning axis, základní popis, typy polohování, rotační, lineární, Modulo, polohová smyčka, typy encoderů, standardní telegramy, popis parametrů TO, nastavení mechaniky a dynamiky, max. rychlosti, sekvence ovládání osy, popis MC_Move_Relative, MC_RESET, diagnostika, Trace

Cvičení – Nastavení jednoho serva na rychlostní smyčku, druhé servo polohovou smyčku přes MC funkce – ovládání přes Watch tabulku

10.Přednáška – Technologické objekty – absolute positionning axis a homing, zakladní popis, typy homingu, absolute adjustment, polohová smyčka, typy encoderů, standardní telegramy, popis parametrů TO, nastavení mechaniky a dynamiky, max rychlosti, sekvence ovládání osy, popis MC_Move_absolute, MC_Home, Home módy, pos. limity, nastavení polohového regulátoru, pos monitoring, Trace

Cvičení – Pokračování minulého cvičení + propojení ovládání přes HMI

11.Přednáška – Programování v PLC OPEN, popis a způsoby volání FB, popis jednotlivých bloků, MC_torque Limiting – fixed stop detection, Overridinig Motion, DB, DB editor,

Cvičení – Momentový doraz pomocí MC_Torque_limiting

12.Přednáška – Komunikace s pohony, StartDrive, Starter, typy měničů, CU měničů, přehled par. list, setpoint channel, RFG, diagnostika pohonů, Trace

Cvičení – Fixed stop – rozdíly mezi Torque limiting a Fixed stop, sejmutí traces

13.Přednáška + Cvičení – Závěrečný projekt

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Datasheety firmy Siemens

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-8

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-8
Bauer J.
Kozák M.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-8
Bauer J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Cvičebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4755706.html